Poděkování

Tištěné noviny 15/2001 | 13. 9. 2001 | Nezařazené

autor: Votoček V., manžel

Děkuji touto cestou panu Szöllesimu, který je členem Sboru dobrovolných hasičů v Rumburku. Jmenovaný se dne 21.6. podílel mimořádnou měrou a rychlou pomocí na záchraně pí Bl. Votočkové při náhlé a těžké mozkové příhodě, která ji postihla mimo domov. Též děkuji posádce záchranky a p. primáři Václavovi za rychlé jednání.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/09/13/podekovani-37/