Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ptáte se, kde všude bude rozkopáno?

autor: SV.

Často se na nás občané obracejí s tím, že se ve městě prakticky už nedá jezdit, že ulice jsou samá uzavírka a jejich povrch je přímo katastrofální. Odpověď je nasnadě, ovšem již předem upozorňuji, že většina řidičů, ale i chodců bude asi zděšena. Netěšte se zbytečně, další rozkopané ulice ještě přibudou a rozhodně jich nebude málo. Rozhodně to není tím, že by úředníky těšilo vydávat povolení k výkopovým pracím, ale tím, že je nutné umístit takové věci, jako  např. vodovodní nebo kanalizační řad či provést plynofikaci, jejíž potrubí jsou vedena právě v komunikacích. S tím ovšem souvisí to, že po těchto akcích bude v místech rozkopaných komunikací proveden v závěrečné fázi nový povrch.

Jedná se tedy zejména o dlouhodobou akci v rámci projektu Phare, NISA – Plynofikace pohraničí, která bude pokračovat ještě v celém příštím roce, přičemž přibližný termín jejího dokončení je na jaře roku 2003. Tato akce, která zahrnuje výkopové práce pro pokládku 19 km nízkotlakého a středotlakého plynovodu včetně domovních přípojek, již zasáhla ulice: Havířskou, Josefskou, Osadní, Novákovu, Železničářů, Sadovou a bude ještě v tomto roce pokračovat ulicemi II. polské armády, Purkyňovou, Barvířskou, Na Výsluní, Rolnickou, Na Vyhlídce, Hraniční a ul. Zadní (ta však jen podle povětrnostních podmínek).

Tento soupis však bude rozšířen na celkový počet 55 komunikací a my vás o tom budeme informovat. V rámci této akce dojde ve jmenovaných ulicích k částečnému a v některých případech i úplnému omezení provozu. Pro porovnání – finanční částka vynaložená městem v běžném roce v rámci rozpočtu na opravy a údržbu komunikací je cca 4,5 mil. Kč, zatímco při této akci dosáhnou náklady na úpravy komunikací výše takřka 20 mil. Kč. Snad nejvíce potěšitelnou informací pro čtenáře je to, že právě těch 55 jmenovaných komunikací bude, třebaže ne v celém rozsahu, opatřeno novým povrchem. Také je třeba říci, že konečně dojde k vybudování dvou oněch tak velmi diskutovaných chodníků v ul. V. Kováře a Šluknovské. Realizátorem je firma STAMOZA, s.r.o., Cheb.

Navazujícími akcemi jsou Výstav-ba nového kanalizačního řadu v ul. Na Pěšině a Větrné, kterou byla pověřena firma Severočeské vodovody a kanalizace Děčín. Tato firma také provede výstavbu nového vodovodního řadu v ul. Lesní, Výletní, Slévačská, U Rybníka. Obě akce mají termín dokončení do 31.10.2001.

Energetická montážní společnost Česká Lípa, s.r.o. provede rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ul. Na Pěšině a sídlišti Na Valech (což zahrne ul. Poštovní, Na Valech a Palackého). I tyto komunikace budou opatřeny novými povrchy. Akce by měla být dokončena do 15.10.2001.

Na závěr snad lze jen dodat, že v případě těchto akcí se je podařilo skloubit dohromady tak, abychom komunikace co nejméně rozkopali a co nejdéle si užili nových povrchů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail