Cena začlenění města do Evropské unie 2001

Tištěné noviny 22/2001 | 20. 12. 2001 | Nezařazené

autor: rd

Ceny 2001 byly zaměřeny na přiblížení se k Evropské unii v legislativě životního prostředí a v 6 vybraných programech týkajících se životního prostředí: „Naše budoucnost, náš výběr“. Tento program vytyčuje cíle a aktivity na příštích 10 let a déle.

V této soutěži bylo udělováno:

  • celkové ocenění, což je nejvyšší ocenění, které bylo uděleno 15 městům. Předávací ceremonie těchto ocenění proběhla 27. listopadu 2001 v Bruselu v Belgii.
  • Dílčí ocenění, které je udělováno v oblasti realizace, informace, vzdělání a integrace a je uděleno 16 městům, přičemž 5 cen je v oblasti realizace, 6 v oblasti informace a vzdělání a 5 v oblasti integrace.
  • Odvětvové ocenění, které je udělováno v oblasti ovzduší, odvětví odpadů a vod pro 4 města. Uděleno bylo jedno ocenění v oblasti ovzduší, 3 ocenění v oblasti vod a žádné ocenění v oblasti odpadů.
  • Diplom finalistů byl udělen 4 městům.

Naše město získalo dílčí ocenění v oblasti informace a vzdělání v soutěži Začlenění měst do evropské unie 2001!

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/12/20/cena-zacleneni-mesta-do-evropske-unie-2001/