Platnost některých typů občanských průkazů končí již 31. prosince

Tištěné noviny 22/2001 | 20. 12. 2001 | Nezařazené

autor: Mgr. Gabriela Bártíková

Z důvodu nepřesných či zavádějících informací, které se objevily v některých médiích, upozorňuje Ministerstvo vnitra ČR občany, že 31. prosince 2001 skončí platnost pouze těch občanských průkazů typu knížka, které nemají vyznačen zápis o českém státním občanství držitele.

Vzhledem k přetíženosti některých úřadoven, které vydávají občanské průkazy, doporučujeme všem občanům, aby si před návštěvou ověřili, zda jejich občanský průkaz tento zápis neobsahuje a zda je tedy výměna nezbytná či nikoli. Údaj o státním občanství je zapsán v oddílu „Zvláštní záznamy“.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/12/20/platnost-nekterych-typu-obcanskych-prukazu-konci-jiz-31-prosince/