Za Mikulášem do Zittau

Tištěné noviny 22/2001 | 20. 12. 2001 | Nezařazené

autor: pracovnice FCH

Stalo se již tradicí, že ženy sdružené v projektu Frauen Euro Zentrum v příhraničním městě Zittau v SRN zvou malé klienty z nízkoprahového zařízení Farní charity Rumburk na různé akce pořádané pro děti tří států – Polska, Německa a Česka. Naposledy to bylo na Mikulášskou nadílku dne 6. prosince 2001, které se účastnilo 6 malých klientů. Program byl jako obyčejně bohatý, o zábavu, soutěže a občerstvení nebyla nouze a i domů si děti odvezly balíčky s nadílkou.

Projekt FCH Rumburk „Žijeme spolu“ je nízkoprahové zařízení pro ohrožené děti a mládež a je podporován z Nadace rozvoje občanské společnosti z programu „Gabriel“.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2001/12/20/za-mikulasem-do-zittau/