Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

10 let ČASPV a AŠSK

autor: Mgr. Alena Košnarová

10 let od svého vzniku slaví v letošním roce dvě sportovní organizace: ČASPV a AŠSK.

ČASPV – Česká asociace Sport pro všechny.

rn0914 Její kořeny však sahají až do roku 1948, kdy nesla název Základní tělesná výchova, později Základní rekreační tělesná výchova. V roce 1992 vystupuje organizace z ČSTV a zakládá nový právní subjekt ČASPV. Jejím posláním vždy byl a je rozvoj podmínek pro SPORT PRO VŠECHNY. Člověk totiž přichází za sportem fyzicky i duševně si odpočinout, udržet si kondičku, shodit nějaký ten kilogram, udržet v aktivitě pohybovou, srdeční a dýchací soustavu či přijít mezi sportovní přátele a pobavit se. ČASPV má pestrý výběr pohybových aktivit zahrnující např.: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty (míčové kolektivní hry), aerobik, jógu, zdravotní TV, cvičení a pobyt v přírodě, taneční sporty, cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí. Tradiční formou prezentace ČASPV jsou: hromadná tělovýchovná vystoupení, pódiové skladby, sportovní soutěže neregistrovaných závodníků. Mottem organizace je: POHYB JE ŽIVOT.

AŠSK – Asociace školních sportovních klubů – byla založena na podzim roku 1992.

rn0915 Její program je zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování, ale dává i podněty na zpestření hodin tělesné výchovy. Poslání AŠSK je zaujmout žáky a studenty přitažlivým programem, vytvářet v nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace a poskytovat jim alternativu pro volný čas. Mottem organizace je: Volný čas mládeže je velmi cenná deviza národa, věnujme mu tedy patřičnou pozornost a pečujme o podmínky pro jeho naplnění.

V příštím čísle RN bych vás ráda seznámila, jak tyto dvě organizace fungují na ZŠ U Nemocnice a rovněž bych vás ráda pozvala na sportovní akademii, která se uskuteční začátkem června.

Tisk Tisk | E-mail E-mail