Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oslavy Dne Země v DDM Rumburk

autor: pracovnice DDM

Letošní oslavy Dne Země probíhaly ve dvou etapách. V první etapě oslovil DDM rumburské mateřské školy a uspořádal pro ně tradiční přírodovědnou vycházku. Děti na ní pomáhaly najít zvířátka, která utekla ze ZOO, hledaly zkřehlé motýlky a dávaly je na květiny na sluníčku, aby se zde ohřáli a najedli. Berušce pomohly děti opravit pobořené mraveniště a vysbírat na něm odpadky a paní hospodyni poradily, čím nakrmit domácí zvířátka. Počasí nám letos přálo, a tak to byl pro mateřinky docela hezký výlet.

Na druhou etapu se DDM spolu se základními školami ve městě připravoval již od konce března. Do škol byly dodány zelené pytle firmy PRO EKO z Varnsdorfu určené na separovaný sběr a školní děti do nich v době od 1. do 19.4. sbíraly čisté hliníkové obaly. Nejlepšími sběrači se stali žáci ZŠ Horní Jindřichov, kteří nasbírali 30 g na žáka. Druhá byla ZŠ Jiříkovská s 10,1 g na žáka, ZŠ U Nemocnice sebrala 6,9 g a ZŠ Tyršova 1,8 g na dítě. O výsledku soutěže byly děti informovány na slavnostním vyhlášení s kulturním programem, které se v DDM konalo přesně v Den Země, tj. 22. dubna od 14.00 hodin. Vítězná škola získala za svou snahu fotbalový míč, bez cen nezůstaly ani školy ostatní. Věřte, nevěřte, za přibližně dva týdny sebraly děti neuvěřitelných 10 kg této lehoučké suroviny. Úspěch je o to větší, že se některé školy rozhodly ve sběru této suroviny pokračovat. Dík patří nejen dětem, ale i firmě PRO EKO z Varnsdorfu, která zajistila nejen svoz a zpracování vybraného hliníku, ale také se postarala o bleskové pořízení fotodokumentace.

Na závěr plníme ještě jeden slib. Na podzim DDM uskutečnil akci na záchranu kaštanů. Tehdy jsme slíbili, že o výsledku podáme rumburským občanům zprávu. Na úklidu listí se podílel DDM spolu se ZvŠ v Rumburku. Žáci zvláštní školy odpracovali přes 200 hodin a postarali se o shrabání listí v parku u náměstí a u kluziště. Pracovníci DDM shrabali listí z kaštanů u atletického stadionu, kde se však listí podařilo zlikvidovat jen z části. Vzhledem ke slibu pomoci ze strany MěÚ bude DDM v propagaci této akce pokračovat i letos a bude se snažit rozšířit řady spolupracovníků, aby byly rumburské jírovce zase zdravé a plné síly.

Tisk Tisk | E-mail E-mail