Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Z dopisů našich čtenářů

autor: Sobel Adolf, předseda Sdružení (Společenství)

Jsem stálým čtenářem těchto novin, prostřednictvím kterých získáváme různé informace pro práci Společenství, a proto se v této chvíli podělím se čtenářem, který vydrží u tohoto příspěvku, o naše zkušenosti.

V roce 2002 slaví naše sdružení malé výročí. Je to tiž 5 let, kdy se všichni nájemníci rozhodli pro vlastní byt a koupi domu s byty v roce 1996, což se ovšem uskutečnilo v roce 1997. A právě toto výročí předčí všechna ostatní. Svou statečnost vkládají obyvatelé domu do umu, pochopení, starosti a vylepšování svého bydlení bez direkce jako vlastníci. Poděkování patří všem, výboru, mladým i dříve narozeným. Co vše se za podpory těchto lidí podařilo vylepšit, zdokonalit, opravit a „zgenerálkovat“.

Jsme lidé – vlastníci domu, kde máme vše pod kontrolou: nízké zálohy na služby a hlavně fond oprav, ze kterého těžíme prostředky na vylepšení našeho domu. Částka není horentní (425,- Kč na byt) a roční příjem činí 190.000 Kč (z 38 bytů). Za tuto dobu byla provedena generální oprava střechy, výměna dveří za plastové, generální rozvod studené vody zahrnující i hasičské zařízení hydrantů a výměnu starých hadic za nové, svařování potrubí na zemní plyn, generální oprava odpadního potrubí v šachtách, oprava parapetů, zaizolování stropů společných prostor polystyrénovými deskami (sušáren, koláren), oprava komínů, oprava odpadní jímky se svodem do hlavního kanalizačního potrubí, výměna dveří u kolárny, zajištění oken společných prostor mřížemi, oprava prasklého potrubí studené vody před domem a uvnitř domu, generální oprava televizních antén + VKV, svodů. Zaplatili jsme také revize hromosvodů a hydrantů. Domnívám se, že výčet akcí za 5leté období je ve srovnání s dřívějškem dostačující.

Mottem bylo vylepšení vlastnického bydlení 38 vlastníků bytových jednotek. A kdo se o to přičinil? Kdo tomuto dal energii? Začněme od začátku. Poděkování patří paní Douskové z Městského úřadu v Rumburku, která nám dala impuls, který jsme již nepustili a využili ho. Nájemníci se přiklonili a tím bylo vše rozhodnuto. Boj s časem využil utvořený výbor ve složení: p. Bradáč, p. Šnek, pí Šneková, p. Kruliš, p. Sobel, p. Votoček – syn., pí Budinská, a připravil půdu pro svědomitou práci v domě. Změna patří ke všemu a tak někteří odcházejí a mladí jsou lapáni do této úspěšné práce a pokračují v nastoupené cestě. Jedná se o pí Budinskou, MUDr. Curylovou, pí Kutilkovou, p. Zerzána Č. (p. Sobel pokračuje nadále jako předseda). JUDr. Postlerové a panu Petržilkovi děkujeme za správcovství. Dík patří také firmám, které nám práci ulehčily (p. Novák z Varnsdorfu a další).

Najdou se vlastníci, kteří zlobí v placení záloh na služby. Snažíme se, aby nevznikl velký dluh, ale jak to řešit, když není práce a starost o prvořadé (tj. bydlení) je až na konci. Ale nutnost zaplatit vše je v člověku samotném. Zlobí nás také to, že zákon o společenství bytových jednotek je stále měněn, což naši práci velice ztěžuje. Tolik o domě, ale co nás stále mrzí je to, že se město k nám chová trošku macešsky. Žádáme a nejsme vyslyšeni. Požadavek na vylepšení cest a chodníčků není vyslyšen. Další nepříjemností je pak zvýšení poplatku za odvoz odpadů. Zvýšení na 1/2 ročním odvozu o 2.000,- Kč. Nyní je cena za odvoz jednoho kontejneru 7.155,- Kč. Zvýšení ano, obrana však žádná. To přece není 30,- Kč na osobu, či ano? Nebo je to snad tím, že není žádná konkurence?

Musí se ukázat na věci dobré, ale i špatné, snad to bude návod pro lidi, až půjdou k volebním urnám. Neagituji za žádnou stranu, ale jen za poctivou práci lidí Společenství na Dobrovském nám. 370/20, 371/19, 376/18 za období 5 let tak, jak byla vylíčena. Toto výročí pak nemá svého vítěze, ale v pokračování dobré práce všechny bydlící.

Tisk Tisk | E-mail E-mail