Školní slavnost se vydařila

Tištěné noviny 12/2002 | 20. 6. 2002 | Nezařazené

autor: T.Vítová

V předminulém čísle jsme vás informovali, že Základní škola U Nemocnice chce na závěr školního roku připravit pro rodiče, žáky i učitele školní slavnost.

Jediné, co se nezdařilo, bylo počasí, ale o všem ostatním lze říci jen chválu. Rodiče se sešli na třetí hodinu a ve školní hale si vyslechli koncert pěveckého souboru Čtyřlístek a zhlédli vystoupení některých žáků. Pořadatele velice mrzelo, že se všichni posluchači jen s obtížemi vešli do přeplněné haly a tímto se jim i za nepohodlí omlouvají. Důvod je ovšem jednoduchý – tak obrovský zájem nikdo z nich neočekával. Na příští rok prý již mají vše promyšlené jinak.

Po koncertě byla pro rodiče otevřena škola, mohli navštívit odborné učebny fyziky a chemie, ve kterých si prohlédli vybavení, ale mohli vidět i pokusy, které zde děti pro ně předváděly. V učebně výpočetní techniky děti pracovaly s počítači tak zručně, že celá řada rodičů jen nevěřícně kroutila hlavou. V učebně přírodopisu zaujaly přírodopisné sbírky. V učebně angličtiny pak viděli ukázku hodiny, karneval masek s hádankami a další ukázky práce. I učebna němčiny byla krásně vyzdobená, ale žáci si zde museli poradit sami, protože paní učitelka celé odpoledne pracovala jako tlumočnice, neboť na slavnost byla pozvaná delegace z partnerské školy v Leutersdorfu. Nižší třídy na prvním stupni byly otevřené všechny, rodiče si mohli prohlédnout práce svých ratolestí a popovídat si s paními učitelkami.

Na chodbách bylo možné prohlížet výstavy různých prací a výkresů. Nejvíce se líbila výstava toho, co děti dělají samy ve svém volnu – keramikou počínaje, přes náramky a korálkové výrobky až po modely letadel. Jeden chlapec tu nechal rodičům číst i své povídky. Pro malé děti připravily vychovatelky ze školní družiny celou řadu soutěží a her, vydatně jim pomohli i dva chlapci, kteří malé špunty učili hrát velice oblíbený florbal. V hale byl upraven i stánek, kde samy redaktorky prodávaly školní časopis Sušená sušenka, měly zde i dva informační panely s fotografiemi a ukázkami své činnosti. Jako hosté vystoupili během odpoledne i členové Judoklubu Rumburk, kteří předvedli ukázky svého výcviku, celá řada malých sportovců je právě žáky školy.

Závěr celého dne se konal v tělocvičně. V hodinovém programu členové AŠSK předváděli různá cvičení – od nejmenších dětí až po slečny a mladé muže. Diváci jen žasli, jak od neumělých pohybů těch nejmenších dovede kvalitní cvičitel své svěřence až k perfektním výkonům. Potlesk nebral konce a na závěr celá tělocvična tančila kdysi velice oblíbený tanec letkis – děti doslova vytáhly do kola diváky.

Ani na občerstvení se nezapomnělo. Školní jídelna napekla koláče, štrúdl a zákusky, venku se na dřevěném uhlí grilovaly klobásy a uzenky, hosté i účinkující si mohli posedět v improvizované kavárně ve vestibulu školy. Jeden tatínek to na závěr vyjádřil velikou poklonou pro všechny zúčastněné: „To bylo perfektní, jak ze všech přímo sálala energie a elán, se kterým to dělali.“

Možná se nyní čtenáři podiví, proč v článku není ani jedno jméno. Z jednoduchého důvodu. Vyjmenovat totiž VŠECHNY, kteří se nějak podíleli na zdárném průběhu školního svátku, nejde, byl by to velice dlouhý seznam. Vždyť od ředitele přes všechny učitele, vychovatelky, sekretářku, školníka i údržbáře a mnoho a mnoho dětí až po kuchařky z jídelny a celou řadu rodičů pomáhali s přípravou všichni. A i přes značnou únavu po ukončení svátku (poslední hosté odcházeli po sedmé hodině) se všichni shodli, že za rok „do toho jdou znovu“. Budeme se tedy těšit.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2002/06/20/skolni-slavnost-se-vydarila/