Policie ČR informuje

Tištěné noviny 18/2002 | 24. 10. 2002 | Nezařazené

autor: mjr. Ladislav Cink

Co nám léto přineslo aneb o co někteří z nás v létě přišli

Vážení čtenáři, i když léto patří pro většinu z nás k nejkrásnějším obdobím roku, název mého příspěvku je myšlen zcela policejně. A to, co se událo v našem služebním obvodu za období dvou měsíců letošního léta, v červenci a srpnu, rozhodně nepatří k příjemným zážitkům ani pro poškozené občany, ani pro nás, policisty.

Seznámím vás s konkrétními případy, abyste si sami mohli udělat představu, jak to vypadá s trestnou činností ve služebním obvodu OOP Rumburk. Nad některými případy by bylo možno se i usmát, co všechno zloději také ukradnou (např. řeznický špalek, venkovní bazén napuštěný vodou atd.). A teď tedy co všechno jsme řešili:

Krádeže – dva případy krádeže vibračních pěchů, dvou mobilních telefonů, tašky s věcmi, řeznického špalku, venkovního bazénu, el. kabelu, závodního jízdního kola, peněz, pohonných hmot z nádrže vozidla, horského kola a nákladního přívěsu za osobní automobil, 6 osobních automobilů.

Vloupání bylo provedeno do maringotky, nákladního vozidla, 2x do rodinného domku, 4x do rekreačních chat, do bytu, sklepní kóje, výlohy prodejny, do trafiky, 5x do osobních automobilů, kůlny a výrobní provozovny.

Ostatní případy – poškození plastiky na hřbitově, poškození blatníku osobního automobilu, nevyplacení podílu z prodeje domu, vydírání, znečištění vodního toku, ublížení na zdraví, bránění v užívání nebytových prostor, podvod, odcizení palivové nádrže z motorového vozidla, nález neznámé tekutiny, poškození laku na osobním automobilu, neoprávněné držení platební karty, výtržnictví, sebevražda, pád nezletilce do propusti rybníka, odpojení elektrického přívodu v bytě, poškození skla u osobního vozidla.

Dále v uvedeném období bylo administrativně řešeno 68 přestupků. Škoda způsobená trestnou činností byla 2.830.100,- Kč. Z uvedených případů trestné činnosti se jich podařilo objasnit 63,01 %. Ve zmíněných letních měsících došlo k 58 dopravním nehodám, z nichž se 37 stalo v obci a 21 mimo obec. Usmrcen nebyl nikdo, těžce zraněny byly tři osoby, lehce 8. Způsobená škoda na vozidlech a komunikačních zařízeních dosáhla výše 17.770.000,- Kč.

Jak z přehledu vyplývá, nedá se říci, že by v létě byla „okurková sezóna“, spíše naopak. A ani s nástupem podzimu se nezdá, že by se pachatelé, chcete-li zloději a podvodníci, méně snažili.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2002/10/24/policie-cr-informuje/