DÍVKA 2003

Tištěné noviny 21/2002 | 5. 12. 2002 | Nezařazené

autor: pracovnice DDM

Dům dětí a mládeže Rumburk pořádá v sobotu 22. února 2003 od 14.00 hodin na malém sále DK Rumburk soutěž „Dívka 2003″. 13. ročník základního kola soutěže vyhlášené DDM Ostrava Poruba je určeno dívkám ve věku od 13 do 15 let (soutěžící musí dosáhnout 13 let nejpozději k termínu konání příslušného základního kola a nesmí do 31. srpna běžného roku dosáhnout 16 let). Vítězky postoupí do kola oblastního (termín a místo konání bude upřesněno na místě). Startovné je 150,- Kč.

Současně s touto soutěží proběhne V. ročník soutěže Miss Poupě města Rumburk 2003 – základní kolo vyhlášené Domem dětí a mládeže Rumburk. Soutěž je určena dívkám ve věku od 7 do 12 let (soutěžní kategorie „A“ od 7 do 9 let, „B“ od 10 do 12 let).

Soutěží se ve třech disciplínách:

  1. představení se porotě ve vhodném společenském oděvu (přiměřeném věku) + rozhovor s moderátorem,
  2. volné vystoupení (tanec, zpěv…),
  3. promenáda v plavkách.

Startovné je 50,- Kč. Přihlášky je možné si vyzvednout v DDM od 9.12. denně od 8.00 do 18.00 hod. (platí i pro předkolo). Uzávěrka přihlášek je v pátek 17.2.2003. Všechny soutěžící obdrží jednu barevnou fotografii. Celá soutěž proběhne na malém sále DK Rumburk za přístupu veřejnosti. Vstup do zákulisí je pouze pro soutěžící a jejich doprovod (pomoc při oblékání, česání). DK bude otevřen pro soutěžící od 13.00 hod. a soutěžit se bude od 14.00 hod. Vstupné pro dospělé je 20,- Kč, pro děti a mládež 10,- Kč. Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 412 332 436.

DDM Rumburk vyhlašuje výběrové předkolo soutěže
Miss Poupě města Rumburk 2003
8. ročník

Soutěž je určena dívkám ve věku od 7 do 9 let (kat. „A“) a od 10 do 12 let (kat. „B“). Termínem konání je pátek 17.1.2003 v DDM Rumburk od 15.00 hod.

Soutěží se v těchto disciplínách:

  1. představení se porotě ve vhodném společenském oděvu přiměřeném věku,
  2. volné vystoupení (tanec, zpěv, recitace apod.),
  3. promenáda v plavkách.

Startovné je 10,- Kč. Přihlášky je možné si vyzvednout v DDM od 9.12. denně od 8.00 do 18.00 hod. Termín odevzdání přihlášek je úterý 14.1.2003! Tato soutěž proběhne bez přístupu veřejnosti (pouze doprovod dívek). Z tohoto kola porota vybere 12 dívek, které se budou účastnit finále v DK Rumburk dne 22.2.2003.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2002/12/05/divka-2003/