Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt FCH Rumburk

autor: pracovnice FCH Rumburk

Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi

V naší společnosti existuje určitý počet sociálně plně neintegrovaných rodin. Jsou v nich sice zachovány pozitivní citové vazby, ale rodiče nedokážou zcela dobře plnit svou funkci při výchově svých dětí. Příčinnou bývá nedostatečné vzdělání, naprostá neznalost vedení domácnosti a mnohdy i snížený intelekt. Ekonomická situace rodin vyžaduje pečlivé sestavování rodinného rozpočtu a řadu dalších náročných dovedností a úkonů, takže je nanejvýš potřebné těmto rodinám pomoci.

Pomoc každé rodině je individuální a její hlavní formy jsou:

  • Zvýšená péče o děti (úkoly, životní a hygienické návyky, volný čas)
  • Pomoc rodičům s hospodařením (rozpočet, splátky, investice)
  • Poradenství (vyřizování na úřadech, institucích apod.)
  • Přitom je třeba respektovat autonomii rodiny, pomoci odkrývat její vnitřní zdroje, silné stránky a jejich podporou zvyšovat sebedůvěru rodiny.

Tato činnost se jeví jako nezbytná denní trpělivá práce sociálních pracovníků s rodinou.

Vhodné rodiny vytipuje oddělení péče o rodinu a dítě referátu sociálních věcí OkÚ Děčín, pobočka Rumburk. Tato forma služby se jeví být v regionu jak potřebná a žádoucí, tak realizovatelná. Službu poskytují pečovatelky nejen v Rumburku a Varnsdorfu, ale i v přilehlých městečkách a obcích (Krásná Lípa, Staré Křečany, Jiříkov apod.) Každá pečovatelka ve svém městě a jeho okolí má na starosti 5 rodin. V současné době se jedná celkem o 17 dospělých a 27 dětí.

Je nutno zdůraznit tyto skutečnosti: zdánlivě malý počet rodin je nutností, aby byla zajištěna kvalita celé služby. V souladu s nabytými zkušenostmi je třeba hlavně nové rodiny navštěvovat denně a strávit s nimi tolik času, kolik situace vyžaduje. Sociální pracovnice paní Neidhardtová a paní Němcová mají nelehkou práci, ale vždy mají radost z každého malého úspěchu. Kromě své práce zapojují rodiny s dětmi i do společenských setkání a aktivit FCH Rumburk. Vždyť jenom v letošním roce navštívily děti z těchto rodin ZOO v Liberci, byly na přátelském setkání v Žitavě, zúčastnily se soutěžního odpoledne „Šikulka 2002″. Ještě je čeká Mikuláš v Žitavě a vánoční besídka v FCH Rumburk.

Tento projekt sponzorují: Nadace EURONISA Liberec, město Varnsdorf, město Rumburk, MPSV ČR a sponzoři z řad rumburských podnikatelů.

rn2106_2
Tisk Tisk | E-mail E-mail