Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: rd

Manželce se zanedlouho narodí dítě. Dohodli jsme se, že ona bude doma co nejkratší dobu, pak se vrátí do práce a o dítě budu pečovat já. Je nějak určena minimální doba, kterou musí být s dítětem doma matka, resp. kdy mohu na „mateřskou“ odejít já?

Jako otec nebudete nastupovat na „mateřskou“ dovolenou. Na tuto, jak uvádíte, prozatím nastoupí Vaše manželka, přičemž její mateřská dovolená by neměla být kratší než 14 dnů a neměla by končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů od porodu.

Vy však můžete již od narození dítěte čerpat tzv. rodičovskou dovolenou, avšak nejdéle do tří let jeho věku. Znamená to, že můžete s manželkou o dítě pečovat i současně, pravděpodobně však budete muset přihlédnout také k tomu, že Vám nepřísluší náhrada mzdy, ale že budete pobírat hmotné zabezpečení podle zvláštních předpisů, resp. zejména rodičovský příspěvek, přičemž souběh dávek u Vás a u manželky je vyloučen.

Myslím si, že smlouva, kterou jsem nedávno uzavřel, je neplatná. To si však nemyslí člověk, který ji se mnou uzavřel, a proto mi nechce vrátit peníze. Podle mého názoru věc není příliš složitá, proto chci podat žalobu k soudu sám, jen nevím, jestli je lepší podat žalobu na neplatnost smlouvy nebo žalobu, aby mi ten člověk vrátil peníze.

Váš dotaz je dost obecný, a proto Vám obdobně odpovím. V případě neplatných smluv je nutné přednostně žalovat o vrácení plnění, což ve Vašem případě znamená o zaplacení finanční částky. Soud poté otázku neplatnosti smlouvy řeší jako tzv. předběžnou. Žalobu o neplatnost smlouvy je možné podat pouze tehdy, když je na tom naléhavý právní zájem, což bývá zejména v případě neplatných smluv o převodech nemovitostí, jelikož je nutné uvést do souladu skutečný právní stav a zápis v katastru nemovitostí.

Tisk Tisk | E-mail E-mail