Jde opravdu o rovné podmínky pro všechny děti?

Tištěné noviny 08/2003 | 24. 4. 2003 | Nezařazené

autor: Radek Engl, místostarosta

Na začátku musím přiznat, že v některých věcech s panem Šmejcem zcela souhlasím. Za prvé oddíl florbalu nechtěl ve své žádosti peníze z grantů, které každoročně poskytuje město na podporu jednotlivých akcí a činností občanských sdružení, ale samostatně z rozpočtu města. Důvod je zcela zřejmý. V minulém roce se mezi 38 občanských sdružení rozdělovala částka 500 tis. korun, což je bez 28 tisíc částka, kterou požaduje florbalový oddíl na svou činnost v roce 2003. Proto se nedivím, že žádost je koncipována mimo tato koncepčně nastavená pravidla, která jsou transparentní pro všechny žadatele.

Jen pro ilustraci, oddíl florbalu byl jeden z mála sdružení, která nesplnila jednu z podmínek přidělení grantů, a to předložení vyúčtování přidělené částky do stanoveného termínu?! Za druhé musím souhlasit, že oddíl florbalu udělal za poslední roky obrovský skok, za což patří všem dobrovolným funkcionářům velký obdiv. Je dost velký přínos pro město, že se najdou lidé, kteří dokáží udělat něco pro mládež, a město by mělo tyto činnosti podporovat. Ale právě ve způsobu podpory se s panem Šmejcem názorově rozcházíme.

Město Rumburk podporuje sport a jinou činnost mládeže v rámci určité celkové koncepce. Během posledních let byly zrekonstruovány nákladem desítek milionů korun letní stadion, plavecký bazén a zimní stadion. Dále město zřídilo příspěvkovou organizaci SRAS, která se o tato zařízení stará a poskytuje všem uživatelům příslušné služby. Veškerá mimoškolní činnost mládeže je ve školních tělocvičnách zdarma. Funguje grantový systém na podporu jednotlivých akcí a činností občanských sdružení. Požadavek florbalového oddílu je zcela mimo tato pravidla. Požadovaná částka je z hlavní části na pokrytí nájemného za využití soukromé haly, jehož cenu nemůže město nijak regulovat či ovlivnit. Takže se může jistě stát, že příští rok bude požadavek daleko vyšší z důvodu navýšení ceny za hodinu pronájmu haly. Proto se město snažilo najít určitou cestu dohody s majitelem haly, která by platila pro všechny mládežnické subjekty využívající halu. Například garantovanou cenu a počet hodin dotovaných městem. Bohužel již na začátku pokusu o jednání pan Šmejc oznámil, že jeho ostatní oddíly nezajímají a on chce peníze pouze pro svůj oddíl. Pak nevím, zda jde opravdu o boj za rovnost podmínek pro všechny děti.

Další problém vidím v riziku určitého precedentu. Když město poskytne jednomu oddílu mimo veškerá pravidla částku 472 tisíc korun, proč by ji neposkytlo dalšímu občanskému sdružení, které také nevyužívá zařízení města. Například Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Rumburk, které se stará také o asi padesát dětí. V tu chvíli by stačilo čtrnáct takových žádostí a město by mohlo ukončit činnost p.o. SRAS z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Závěrem bych chtěl jen říci, že se nevzdáváme možnosti hledání kompromisních řešení, ale pouze s podmínkou, že se budou týkat širšího okruhu a ne jen pouze jednoho oddílu.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2003/04/24/jde-opravdu-o-rovne-podminky-pro-vsechny-deti/