Městští strážníci si posvítí na tržnici

Tištěné noviny 09/2003 | 9. 5. 2003 | Nezařazené

autor: -g-

Rumburští strážníci již ztratili trpělivost s mládeží, která se porůznu potlouká po městské tržnici. Kdyby zde jen tak mladíci posedávali a klábosili, snad by proti tomu nikdo nic neměl. Ale likvidovat po nich každý den nepořádek, dívat se, jak po jejich návštěvách tržnice chátrá a je zničenější víc a více, to už nelze. Proto se nyní připravuje proti všem těmto ničemníkům tvrdý postih. V době, kdy bude tržnice zavřena, se v ní nesmí nikdo vyskytovat. Ten, kdo přesto tohoto zákazu nebude dbát a bude přistižen, bude v případě, že je starší 15 let, pokutován blokovou pokutou. Dosud byli městští strážníci k výtržníkům shovívaví. Jejich přestupek byl řešen nejen s rodiči, ale i na školách i na sociálním odboru. Ale tomu bude již brzo konec.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2003/05/09/meststi-straznici-si-posviti-na-trznici/