Stopadesátka hlásí

Tištěné noviny 21/2003 | 4. 12. 2003 | Nezařazené

autor: NT.

Jedenáctkrát v Rumburku a třikrát mimo Rumburk, celkem tedy 14krát zasahovala rumburská výjezdová jednotka za časové období od 29.10. do 25.11.2003. Udály se dvě dopravní nehody a stejný počet požárů, ropné látky unikaly ve čtyřech případech a technická pomoc byla poskytnuta šestkrát.

rn2106_3
Likvidace úniku ropných produktů z automobilu ze dne 15.11.2003 na křižovatce ulice Komenského a Radniční (u Kvítka).

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2003/12/04/stopadesatka-hlasi-3/