Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi

Tištěné noviny 02/2004 | 29. 1. 2004 | Nezařazené

autor: rd

Ohlédnutí Farní charity Rumburk za uplynulým rokem

V naší společnosti existuje určitý počet rodin, které z různých důvodů nejsou zcela schopny zajistit své životní potřeby, např. romské rodiny, sociálně neintegrované rodiny, muži s dětmi, apod. Proto je cílem našeho projektu poskytnout komplex služeb těmto rodinám v jejich přirozeném prostředí, zároveň respektovat autonomii rodin, pomáhat odkrývat jejich vnitřní zdroje a silné stránky a podporou zvyšovat jejich sebedůvěru.

Kromě těchto základních služeb připravila paní Dana Neidhardtová (sociální pracovnice) v loňském roce 5 akcí, z nichž Vám některé přiblížíme.

V červnu proběhl již III. ročník soutěžního odpoledne, kterého se zúčastnilo 10 rodin s dětmi. Nově se pořádaly červencové závody na koloběžkách, kde si dvacet jedna malých závodníků změřilo své síly ve dvou kategoriích a na závěr proběhlo společné grilování.

rn0207_2

Koncem srpna jel celý autobus dětí spolu s některými rodiči do Dvora Králové na Safari. Tento výlet byl pro děti opravdu velkým zážitkem, mnohé z nich by se do Safari nikdy nepodívaly.

Soutěž, která určitě stojí za zmínku, je Hledání pokladu. Tu připravili sourozenci Vodičkovi (Vlasta a Josef) a velkou radost měli všichni zúčastnění, když se po dvouhodinovém hledání a plnění úkolů konečně shledali s pokladem. V závěru roku navštívil FCH Mikuláš se svým rohatým kamarádem. Tyto akce paní Neidhardtová připravila nad rámec svých povinností a jejich účelem je zařazování rodin z projektu „Pečovatelská služba pro rodiny s dětmi“ do společnosti – akcí se totiž účastní i děti a rodiče z majoritní skupiny obyvatel.

Během roku proběhlo ještě dalších 9 akcí, a to nejen za spolupráce s Frauen-Euro-Zentrum Žitava, kam děti pravidelně jezdí např. na karneval, Velikonoce, Mikuláše apod., ale je nutné připomenout i návštěvu cirkusu, Pohádkového lesa, Dne dětí na faře, zábavného centra Babylon v Liberci a účast na soutěži Šikulka.

Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům: Limma – Food Česká Kamenice · Rádio – Rumburk · Zelená lékárna – Mgr. Matějček · Tabák Podhájí – M. Kubátová · Večerka Podhájí – M. Blažek · Květiny a dárkové zboží – A. Fialová · Oriflame – zás. A. Škaloudová · Česká Kooperativa · Velveta Varnsdorf · videozáznamy – pí Soukupová · Řeznictví a uzenářství Pod Klášterem – p. Formánek · Řeznictví a uzenářství – Patkolo · Mateřská škola Komenského · Autodoprava – Hemelík · pí Nedvědová · Město Rumburk · Farní charita Rumburk. V neposlední řadě patří také poděkování dobrovolným pracovnicím Markétě Neidhardtové a Petře Marvanové.

Celý tým pracovníků všem dodatečně přeje úspěšný rok 2004.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2004/01/29/pecovatelska-sluzba-pro-rodiny-s-detmi/