Prioritou kraje je řešení dopravní situace v Rumburku

Tištěné noviny 04/2004 | 26. 2. 2004 | Nezařazené

autor: gdo

Na 84. zasedání Rady Ústeckého kraje padlo konečné rozhodnutí. Jednou z devíti priorit dopravních staveb a úprav Ústeckého kraje je pro rok 2004 silniční průtah městem Rumburk.

Toto rozhodnutí je pro město významné. Rumburské silnice a ulice jsou již delší dobu přetížené stále rostoucím náporem automobilové dopravy, který je citelný nejen v Rumburku, ale v celém Šluknovském výběžku. Ve městě je několik kritických míst, například křižovatka a most U Labutě nebo křižovatka na tř. 9. května u Komerční banky. Pokud v těchto místech dojde k zablokování dopravy, je tím znemožněn průjezd celým městem.

Nové řešení silničního průjezdu Rumburkem počítá s řešením čtyř dopravních uzlů (křižovatek) a jednoho mostu, díky kterým by měl být průjezd městem výrazně plynulejší. Rumburk je nejdůležitější a největší křižovatkou cest celého Šluknovska. Denně tak městem projede několik tisíc vozidel. Podle posledních údajů ze sčítání je četnost projíždějících vozidel Rumburkem srovnatelná s dálničními úseky.

„Pro nás je důležité, aby doprava v Rumburku byla plynulá a bezpečná,“ řekl místostarosta města Rumburku Darek Šváb, který jako místopředseda dopravní komise Rady Ústeckého kraje myšlenku nového průjezdu Rumburkem na kraji prosadil. „Kvalitní průtah městem není výhodou jen pro město a jeho občany, ale pro celý náš region. Občané Šluknovského výběžku, zvláště jeho severní části, kteří musí projíždět Rumburkem, aby se dostali blíže k vnitrozemí, musí mít zajištěn bezpečný a plynulý provoz přes Rumburk. A řešení tohoto problému je o to naléhavější, že již zanedlouho mnoho lidí z této oblasti bude moci dojíždět do práce na Průmyslovou zónu Rumburk. Zde v příštích měsících vznikne několik desítek pracovních míst a zcela jistě dojde k dalšímu nárůstu dopravy,“ dodává Darek Šváb.

Během tohoto roku by měla být vypracována studie dopravního řešení, následně i projekty. Zároveň by mělo být vyřešeno financování celé akce, kterou by z části měl hradit Ústecký kraj, město Rumburk a Státní fond dopravní infrastruktury. Naší společnou snahou bude získat na tuto akci spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. Samotná realizace staveb by měla být podle všeho ukončena do tří let.

Kromě toho je však další prioritou kraje i řešení dopravní situace stoupacích pruhů na kopci Líska, který je postrachem všech motoristů jedoucích z výběžku do Děčína a nazpátek.

rn0407_4
Nové řešení silničního průtahu Rumburkem počítá i se změnou dopravního řešení křižovatky na tř. 9. května u Komerční banky. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2004/02/26/prioritou-kraje-je-reseni-dopravni-situace-v-rumburku/