Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Hospodaření kraje skončilo s přebytkem

autor: Darek Šváb, předseda Finančního výboru

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo v roce 2003 přebytkem ve výši bezmála 350 milionů korun. Tento výsledek hospodaření schválilo zastupitelstvo kraje na svém posledním zasedání a zároveň také rozhodlo o rozdělení tohoto přebytku. Kraj při plánování rozpočtu na letošní rok s kladným výsledkem hospodaření počítal a využití 140 milionů korun z loňského přebytku je proto již zahrnuto v letošním rozpočtu jako krytí výdajů v oblasti investic. Stejným usnesením již Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo použití částky 55 milionů korun na dofinancování investičních akcí z důvodu avizovaného navýšení sazby DPH u stavebních prací od 1. května 2004. Kraj se tak opakovaně ukázal jako velmi dobrý hospodář. Zásluhu na tomto dobrém výsledku má zejména rada kraje a profesionalita vedení ekonomického odboru spolu s ostatními útvary krajského úřadu. Nejvýznamnější úlohu však sehrála odpovědná, až obezřetná politika zastupitelstva kraje. V období tak významných a rozsáhlých změn, jako je vstup ČR do EU, reforma veřejné správy, daňového systému a očekávaných změn rozpočtového určení daní, je takovýto přístup zárukou ekonomické stability a dalšího rozvoje Ústeckého kraje.

Kraj tedy rozdělil z loňského přebytku dalších přibližně 155 milionů korun. Největší část z těchto peněz, 100 milionů korun, by měla jít na financování revitalizačních projektů ve zdravotnictví. Kraj byl v minulém roce přinucen převzít od státu většinu nemocnic v situaci, kdy dlouhodobě vytvářely ztrátu, měly vysokou míru závazků po lhůtě splatnosti, rozestavěné či nutné investice finančně nepokryty a jejich stav se dále zhoršoval. Vyřešení této situace se logicky stalo jednou z priorit zastupitelstva na rok 2004. Původně chtěl kraj k tomuto účelu použít úvěrového zdroje, ale na návrh finančního výboru zastupitelstva se rozhodl díky příznivému hospodářskému výsledku ozdravení nemocnic financovat z vlastních zdrojů. Návrh finančního výboru vycházel z toho, že v případě dostatku vlastních zdrojů není důvod jakkoliv zadlužovat kraj, a ponechal tak tuto možnost pro jiné účely do budoucna.

Deset milionů korun kraj nasměruje do Fondu regionálního rozvoje a následně je použije na dofinancování projektů hrazených částečně ze zdrojů Evropské unie. V současné době jsou již vyhlašovány první výzvy k předkládání projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Prostředky z Fondu regionálního rozvoje budou pak pokrývat část z cca 15-25 % celkových nákladů projektů, které odpovídají &

Tisk Tisk | E-mail E-mail