Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Josef Dvorský, člen zastupitelstva, mistr polopravd, lží a intrik?

Nejednou se vážený občan tohoto města již setkal se jménem Josef Dvorský s dovětkem – člen zastupitelstva, a po případném přečtení jeho článku si klade otázku, kdo to je?
Pro nezasvěcené se možná jeví být jakýmsi ombudsmanem, pro ty ostatní, jakož i pro drtivou většinu rumburských zastupitelů člověkem naprosto destruktivním, jehož snad největší „vášní“ je všechno a všechny likvidovat a jehož národním sportem je podávání trestních oznámení.
To vše by samo o sobě ještě nebylo tak hrozné, pokud by ovšem přímo odporným způsobem nelhal a neintrikoval. Domníváte se, že přeháním? Nikoliv! Vždyť k dokázání toho, že J. Dvorský je lhář, mi stačí vzít si k ruce jedno z posledních čísel „Mlejn“ (č. 16/2004). Zde např. Dvorský píše, že ustanovení zastupitelstva ve věci schválení smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, tj. akcií společnosti 1. Zdravotní Rumburk, a. s. „je třeba zrušit“ – to je první lež. Dále Dvorský s jistotou sobě vlastní tvrdí, že zaplacením akcií (myšleno akcií 1. Zdravotní Rumburk, a. s.) „městu tedy prokazatelně vznikla škoda ve výši 3,5 milionu korun“ – to je už druhá lež. Své tvrzení mohu lehce každému zájemci doložit stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, které sice říká, že postup města při procesu schvalování koupě akcií byl podle jeho názoru v rozporu s ustanovením § 93 a 94 zákona o obcích, avšak že předmětné usnesení považují za platné, to jest město se tedy skutečně stalo majoritním vlastníkem společnosti 1. Zdravotní Rumburk, a. s. Z toho vyplývá, že městu samozřejmě žádná škoda nevznikla. Prostě smůla. Dvorskému to holt zase nevyšlo.
A aby toho nebylo málo, předvedl v tomto čísle Dvorský i své „schopnosti“ intrik – zabrnkal lidem na strunu nejcitlivější – na peníze. Jenom se opět jaksi přehlédl a jak jinak než nedopatřením uvedl, že např. má osoba si vyplatila z 1. Zdravotní Rumburk, a. s. za měsíc 15 tisíc Kč. To je už třetí lež! Jednak nemám právo sám sobě si něco vyplatit, jednak částka, která mi za výkon funkce předsedy dozorčí rady 1. Zdravotní Rumburk, a. s. náleží, je téměř poloviční a není rozhodně za nicnedělání. Např. pokud bych pochybil a nejednal s tzv. „péčí řádného hospodáře“, nesu plnou odpovědnost a mohl bych přijít např. i o náš rod. dům.
Je rovněž s podivem, že samozvaný soudce Dvorský obviňuje ve zmíněném článku jen 3 osoby, ale v orgánech společnosti jich je celkem 11. Že by těm ostatním nezáviděl? Že by se jich bál? Nejspíše je to tak, že ti ostatní mu zkrátka neleží tak v žaludku, jako právě Sykáček, Šváb, Lampa a že ty ostatní by ještě mohl někdy v budoucnu potřebovat a případně i využít (nebo zneužít?) vůči stávajícímu vedení radnice.
I z tohoto jednání přímo čiší Dvorského touha vrazit co největší klín mezi zástupce jednotlivých politických stran, mezi vedení města a občany, mezi vedení města a vedení 1. Zdravotní Rumburk, a. s. atp. Bylo by ovšem chybou myslet si, že Dvorský o tom, co dělá, nepřemýšlí. Naopak, dokáže velice dobře manipulovat s lidmi a svým typicky účelovým způsobem a demagogickými výlevy dokáže často ovlivnit i slušné a normální občany, kteří mají zájem o rozvoj našeho města a nikoliv o jeho destrukci.
Naprostá většina zastupitelů, a věřím, že i občanů, taktiku Dvorského pochopila. Pochopila i to, že neustálou destrukcí nelze dosáhnout ničeho dlouhodobě pozitivního, ale jen neustálého narušování a zhoršování vztahů mezi občany nejen našeho města.
Je třeba pochopit i to, že tato nevraživost Dvorského vůči vedení města by se nezměnila ani při případné změně poměru politických sil. Je třeba pochopit, že jeho politika připomínající známé „čím hůře – tím lépe“ bude mít snahu život občanů tohoto krásného města otravovat za jakéhokoliv politického či apolitického vedení města a že bude na nás, na občanech, umět se i s takovýmto „folklórem“ vypořádat. Bude na nás, abychom přes všechny možné a snad i nemožné informace o trestních oznámeních, podnětech a udáních na NKÚ, ministerstva, finanční ředitelství, finanční úřady, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro hospodářskou soutěž, Úřad ombudsmana, na hejtmana kraje, na vedoucího krajského úřadu… nezahořkli (i když je to někdy velice těžké) a pokračovali v budování a rozvoji našeho stále krásnějšího města.
Vždyť o to cennější je možnost vidět nové náměstí, rekonstruované stadiony, zahájení výstavby prvního výrobního areálu na průmyslové zóně, zahájení generální opravy domu kultury, dokončování marketu Lidl atp.

Ing. Jaroslav Sykáček starosta města Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail