Rumburští hasiči budou mít novou stříkačku

Tištěné noviny 17/2004 | 9. 10. 2004 | Nezařazené

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky poskytuje každý rok přibližně pěti obcím v republice dotace na nákup požární techniky.
Rumburští hasiči o tuto dotaci požádali již v roce 2003, ale štěstí se na ně obrátilo až nyní, po několika opakovaných urgencích ze strany Města Rumburk.
Odborná komise a následně náměstek ministra vnitra rozhodli o zařazení dotace v maximální možné výši dvou milionů korun do návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Z těchto peněz by měla být zakoupena nová cisternová automobilová stříkačka. Její cena je však 6,2 milionu korun. Znamená to tedy, že částku 4,2 miliony korun bude muset na pořízení této techniky poskytnout hasičům město Rumburk ze svých zdrojů.
Velitel rumburských hasičů a zároveň zastupitel města Rudolf Seidl na vysvětlenou dodal, že stávající technika sboru je 12 až 27 let stará a při četnosti výjezdů (vloni jich bylo víc jak 250) je ještě zázrak, že tyto automobily jezdí a fungují v plném rozsahu. A i když byl v loňském roce jeden z cisternových vozů Tatra kompletně rekonstruován, a to částečně ze sponzorských zdrojů, nová stříkací cisterna by našim hasičům více než pomohla.
Dofinancování nákupu stříkačky zastupitelstvo schválilo, nyní nezbývá než čekat, zda bude návrh na zařazení dotace do státního rozpočtu schválen poslanci Parlamentu ČR.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2004/10/09/rumbursti-hasici-budou-mit-novou-strikacku/