Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jaroslav Foldyna přijal pozvání starostů

Pozvání na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se konalo v pátek 15. října ve Šluknově, přijal první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. Cílem jeho návštěvy bylo informovat starosty měst a obcí o probíhajících opravách a údržbě asilnic II. a III. třídy na Šluknovsku a o zajištění dopravní obslužnosti. Za rok 2004 investoval kraj do rekonstrukcí a oprav silnic ve Šluknovském výběžku 40 milionů korun z celkových 120 milionů určených pro celý Ústecký kraj. Starostové se shodli na tom, že díky úsilí Jaroslava Foldyny a vstřícnému přístupu kraje se stav a kvalita silnic na Šluknovsku za poslední čtyři roky výrazně zlepšily. Za všechny to vyjádřil Starosta Dolního Podluží Josef Pecinovský: „Není pravda, co se často píše v tisku, že kraj zanedbává stav silnic II. a III. třídy. My si v této oblasti nemůžeme stěžovat, protože za poslední čtyři roky se na Šluknovsku pro zkvalitnění silnic udělalo opravdu hodně a kdyby i v jiných oblastech s námi kraj spolupracoval tak, jako v této, nemohli bychom si vůbec na nic stěžovat.“
To potvrdil i šluknovský starosta Ing. Milan Kořínek: „V poslední době je spolupráce mezi Sdružením pro rozvoj Šluknovska a Ústeckým krajem na velmi vysoké úrovni a je nutné za to poděkovat nejen panu Foldynovi, ale i našim zástupcům v krajském zastupitelstvu. Komunikace mezi námi není formální, ale naopak, vyskytne-li se problém, který nemůžeme řešit sami, pomáhá nám s tím kraj vstřícně a rychle. I díky tomu se na Šluknovsku za poslední čtyři roky udělalo hodně kvalitní práce a lze jen doufat, že nám tyto dobré vztahy vydrží i nadále.“
Jaroslav Foldyna vysoce ocenil projekt pro zlepšení vodohospodářských poměrů na Šluknovsku, který povede nejen k zhodnocení majetků měst, ale i k vytvoření dalších pracovních míst a vyzdvihl Průmyslovou zónu Rumburk: „S kýmkoli z průmyslové nebo obchodní oblasti mluvím, každý je nadšen rumburskou zónou,“ prozradil starostům. „A všichni si cení nejen její připravenost, ale i výběr kvalitního investora, který již na zóně staví svůj první závod, a který nepřišel do tohoto regionu kvůli tomu, že je zde levná pracovní síla. Naopak, investor garantuje až dvacetitisícové platy pro své dělnické profese. Tím také zvyšuje laťku ostatním investorům a z toho lze jednoznačně usuzovat, že se bude zvyšovat i životní úroveň obyvatel z celého regionu. A za sebe mohu jen dodat,“ pokračoval Jaroslav Foldyna, „že já vám tuto zónu závidím. My na Děčínsku nic podobného nemáme a můžeme počítat jen investory, kteří od nás utíkají, zatímco vy počítáte investory, kteří se vám na zónu hrnou,“ dodal na závěr.
Dalším bodem programu byly informace o novém zákonu o zaměstnanosti a dále o pokračujícím projektu Komunitní plán Šluknovského výběžku.
Předseda Sdružení pro zlepšení vodohospodářských poměrů na Šluknovsku Darek Šváb informoval starosty o realizaci tohoto projektu. Starosta Dolní Poustevny Ing. Miroslav Jemelka za všechny zúčastněné ocenil přínos Darka Švába, Ing. arch. Jana Zadražila a Ing. Jiřího Klímy tomuto projektu a zejména chválil to, že akce probíhá přesně tak, jak bylo na začátku slíbeno. Všechny obce, které se na projektu podílejí, získaly prostředky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje. Z celkových 14,75 milionů korun, které se rozdělovaly, Šluknovsko získalo více než 8,8 milionů korun, což je hodnoceno jako historický úspěch. O kvalitě tohoto projektu a jeho připravenosti svědčí i to, že byl Národní pracovní skupinou schválen jako jediný z devíti projektů v republice, předložených do prvního kola žádostí. Darek Šváb se se všemi přítomnými na závěr jednání rozloučil ve funkci krajského zastupitele. Starostové jeho práci pro Šluknovsko ocenili potleskem.
Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se bude konat dne 26. listopadu v Rumburku.

Tisk Tisk | E-mail E-mail