Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Již třetí zlato pro obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko

V pondělí 20. září byly zveřejněny výsledky soutěže Prezentace neziskových organizací „Být vidět“ vyhlášené Agenturou neziskového sektoru, kde webové stránky www.ceskesvycarsko.cz obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko získaly první místo v kategorii „Nejlepší webové stránky“ a současně tím tato organizace získala již třetí významné ocenění v letošním roce. Předchozí dvě ocenění obdržela v tomto roce fotografická publikace autorů Václava Sojky a Zdeňka Patzelta Národní park České Švýcarsko, kterou vydala o.p.s. České Švýcarsko za finanční podpory společnosti Appian Group a AZ Sanace. První místo získala v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2003, kterou vyhlásil Památník národního písemnictví pod záštitou Ministerstva kultury ČR.
Druhého neméně významného ocenění se jí dostalo v soutěži Fotografická publikace roku 2004, vyhlašované časopisem Fotografie – Magazín, v kategorii Místopisná, turistická publikace. Do soutěže „Být vidět“, která v sobě zahrnuje ještě další dvě kategorie – jako je Nejlepší výroční zpráva za rok 2003 a Fotografická soutěž s názvem „Náš příběh“, se přihlásilo padesát neziskových organizací a regionální obecně prospěšná společnost České Švýcarsko dokázala úspěšně konkurovat tak renomovaným celostátním organizacím, jakými jsou: Junák a Liga proti rakovině, Greenpeace, Econnect, Děti Země anebo Komunitní nadaci euroregionu Labe.
Co nabízejí, čím jsou zajímavé a přitažlivé webové stránky www.ceskesvycarko.cz?
V prvé řadě zde najdeme ve vzájemném propojení informace jak o regionu České Švýcarsko, tak o obecně prospěšné společnosti samotné, její činnosti a poslání, což poukazuje na smysluplnost a potřebnost tohoto spojení. Estetický zážitek se silným emotivním nábojem nabízejí na webových stránkám především animované fotografie krajiny Českého Švýcarska v různých ročních obdobích. Elektronický obchůdek publikacemi, možnost výběru ubytování v Českém Švýcarsku dle zadaných kritérií a v neposlední řadě i německá verze textu dodává stránkám na modernosti a inovativnosti.
Vítězství v soutěži je ocenění nejen pro kolektiv autorů podílejícím se na jejich vzniku a současném provozu, ale též pro celý region Českého Švýcarska, který je webovými stránkami prezentován v celé rozmanitosti.

Tisk Tisk | E-mail E-mail