Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O větrných elektrárnách se neustále jedná II.

Troška informací o větrných elektrárnách
Větrné elektrárny jsou zařízení s plně automatickým bezobslužným provozem. Jedná se o návětrné elektrárny s horizontální osou otáčení gondoly. Elektrárny jsou osazeny vysoce účinnou automatickou regulační technikou. Jsou sestaveny ze stožáru a strojovny, jejíž součásti tvoří rotor s vrtulovými listy, generátor s převodovkou, natáčecí mechanizmus a elektronická řídící jednotka. Vzhledem k minimální hlučnosti lze elektrárnu nainstalovat k trvalému provozu i v obytné zóně, což potvrzuje její široké využití. Výška stožáru větrné elektrárny do osy rotoru je 105 m. Délka listu vrtule je 45 m. Celková výška větrné elektrárny činí 150 m. Vrtule se začíná roztáčet při rychlosti větru 4 m/sec, automaticky se vypíná při rychlosti větru 25 m/sec. Distanční odstup jednotlivých elektráren je dán polohou elektráren vůči směru větru a hlukovou studií, ze které vyplývá vzdálenost větrné elektrárny od obydlí. V dané oblasti je to od 450 m do 560 m. Pořizovací cena jedné větrné elektrárny činí cca. 64.000.000 Kč. Finanční návratnost je přibližně 7 – 14 let, záleží ovšem na povětrnostních podmínkách v dané lokalitě. Roční výnos z výroby elektrické energie jedné větrné elektrárny se pohybuje okolo 4.100.000 až 7.000.000 Kč podle rychlosti větru v dané lokalitě. Životnost VE je přibližně 25 let. Výstavba jedné větrné elektrárny trvá 4 měsíce. Záruční doba na zařízení je poskytována po dobu 24 měsíců. VE vyžadují minimální údržbu, která spočívá ve výměně oleje v převodovce a dotlakování maznic v intervalu tří let. Po dvaceti pěti letech provozu je doporučen celkový servis zařízení spočívající v povrchové úpravě vrtulových listů rotoru, výměně ložisek generátoru a převodovky. Po tomto servisu je zařízení opět uvedeno do plného provozu. Po dobu životnosti stroje se provádí pravidelná kontrola pracovníky autorizované firmy v cyklu 24 měsíců.

Něco o firmě WINDENERGIE, s.r.o.
Firma WINDENERGIE, s.r.o. je projektantem a provozovatelem větrných parků v České republice. Zabývá se projektováním větrných elektráren a jejich výstavbou v celé České republice jako svojí hlavní činností. Poskytuje poradenství a posuzuje možnosti vybrané lokality pro instalaci zařízení a efektivitu provozu. K tomu používá digitální větrnou mapu a taktéž nemalé zkušenosti svých techniků. Firma WINDENERGIE, s.r.o. je česká společnost se 100% německým kapitálem. Výstavba větrného parku v Království by měla být financována samotnou firmou WINDENERGIE, s.r.o. nebo prostřednictvím její matky – společností WINDWIN GmbH & Co. KG (http://www.windwin.de). Veškerá výsledná vyrobená elektrická energie je prodána do rozvodné sítě. V ČR mají energetické závody povinnost ze zákona 458/00 Sb. energii vykoupit.

Pro a proti
PRO
Firma WINDENERGIE, s.r.o. je při uskutečnění výstavby ochotna zaplatit do městského rozpočtu Šluknova roční paušální poplatek ve výši více než půl milionu korun, po dobu deseti let financovat činnost fotbalového oddílu ve Šluknově a v rámci finanční kompenzace ve výši 3.600.000 Kč, kterou vyplatí městu předem, přispět na rekonstrukci šluknovské Sokolovny, v obci Království opravit propojovací komunikaci mezi silnicí Rumburk – Šluknov a obcí Království v hodnotě cca 600 tisíc Kč. Větrné elektrárny vyrábí čistou energii bez exhalací, odpadů a krajiny devastované povrchovými doly. Město by kromě toho bylo zapojeno do celosvětového trendu využívání alternativních zdrojů elektrické energie a jeho prestiž a image by tak značně vzrostly.

PROTI
Větrné elektrárny, přestože jsou velmi tiché a při výstavbě budou dodrženy všechny hygienické normy, jsou původci vibrací a hluku, kterého se lidé obávají. Výstavba větrných elektráren v daných lokalitách změní celkový ráz krajiny. Výstavba větrných elektráren probíhá s vyloučením podílu na výstavbě českých firem, kromě výstavby inženýrských sítí a základů větrných elektráren, jednotlivé komponenty větrných elektráren jsou čistě importním zbožím, přestože se mnoho z používaných komponentů vyrábí i v České Republice. Pro region nepřináší plánovaná výstavba žádné pracovní příležitosti, kromě období výstavby. Výstavbou větrných elektráren v České Republice firmou WINDENERGIE, s.r.o. dochází k získávání podílů na trhu elektrické energie v ČR českou firmou se 100% německým kapitálem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail