Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ptáte se nás

Zajímalo by mě, jaké výhody mají držitelé ZTP a na jaké slevy, zejména na kulturní a sportovní akce, mají ze zákona nárok?
Výhody pro těžce postižené občany jsou rozděleny do tří kategorií, podle stupně jejich postižení.
Držitelé průkazů TP
výhody I. stupně
Mají nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky. Dále mají nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Držitelé průkazů ZTP
výhody II. stupně
Mají stejné výhody jako držitelé průkazu TP, navíc mají nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem). Je jim poskytována sleva a75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Držitelé průkazů ZTP/P
výhody III. stupně
Mají stejné výhody jako držitelé průkazů TP a ZTP. Dále mají nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné přepravě. Úplně nebo prakticky nevidomé osoby mají nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

Dále může být (ale nemusí) držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazů ZTP/P se poskytuje sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

Tisk Tisk | E-mail E-mail