Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Obchodní akademie v Rumburku otevře v příštím školním roce nový obor – ekonomické lyceum

Obchodní akademie v Rumburku otevře ve školním roce 2005/2006 obor ekonomické lyceum. Tato informace proběhla už minulý rok, ale protože ke schválení ze strany Ministerstva školství ČR došlo poměrně pozdě, nebyl v tomto školním roce obor na naší škole otevřen. Nyní je vše již schváleno a otevření oboru pro příští školní rok již nic nestojí v cestě. Protože však tento obor je poměrně nový a stále ještě není veřejnosti blíže znám, pokusíme se vám ho stručně představit.
Lyceum je typ školy, který běžně existuje v zemích EU, nejvíce je rozšířeno ve Francii. Jeho úlohou je mimo jiné sbližovat naše školství se školstvím v Evropské unii. Zároveň vychází vstříc novým tendencím v českém školství, zejména posilování všeobecné složky vzdělání, schopnosti komunikace a práce s informacemi. Lyceum je přínosem především pro ty studenty, kteří předpokládají, že by pokračovali ve studiu na vysoké škole, vychází ale vstříc i studentům, kteří chtějí získat širší rozsah znalostí a mít tak větší předpoklady pro uplatnění v zaměstnání. Ekonomické lyceum je úmyslně svěřováno obchodním akademiím (a nikoli třeba gymnáziím), neboť tím je dána záruka dostatečné úrovně odborné složky výuky. Oproti obchodní akademii je vyšší podíl přírodovědných a společenskovědních předmětů, studium je čtyřleté a je samozřejmě zakončeno maturitní zkouškou.
Zavedení ekonomického lycea nebylo samozřejmě jediným cílem, který jsme si na škole vytkli. Od září 2004 funguje ve spolupráci se soukromou Obchodní akademií Ekonom v Litoměřicích obor dálkového studia obchodní akademie, který je tříletý a je rovněž zakončen maturitní zkouškou. Je určen pro absolventy učebních oborů a vychází tedy vstříc všem zájemcům, kteří by si rádi dokončili středoškolské vzdělání v relativně krátké době.
Z dalších úspěšně splněných cílů připomeňme, že se podařilo zrekonstruovat omítky na celé budově a vybavit nově laboratoř výpočetní techniky. Došlo i ke změnám ve složení pedagogického sboru, snížil se věkový průměr pedagogů a odborná i pedagogická kvalifikovanost zůstala na vysoké úrovni. Pro budoucí roky připravujeme opět ve spolupráci s litoměřickým Ekonomem otevření vyšší odborné školy, kterou by studenti na naší škole studovali také dálkovou formou. Na závěr dodejme, že naše škola otevře i svůj tradiční obor obchodní akademie, kde navíc studenti po 3. ročníku studia budou moci volit ze dvou zaměření – na management a výpočetní techniku, nebo na marketing a cestovní ruch.
Vaše případné dotazy ke všem typům studia Vám rádi zodpovíme buď osobně při návštěvě naší školy (lze po individuální domluvě nebo při Dnu aotevřených dveří ve čtvrtek 9. prosince 2004) nebo telefonicky na čísle 412 332 434, případně na e-mailové adrese info@oarbk.cz.
Mgr. Ladislav Pokorný
ředitel školy

Tisk Tisk | E-mail E-mail