Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dopis starostů měst a obcí Šluknovska adresovaný prvnímu náměstkovi ministra vnitra ČR Mgr. Miloslavu Koudelnému

Vážený pane náměstku,

Sdružení pro rozvoj Šluknovska zastupuje přibližně 55 tis. obyvatel nejsevernější části České republiky – Šluknovského výběžku a jeho plénum tvoří 18 starostů všech obcí tohoto regionu.

Všechny nás zneklidnily zprávy o předpokládaných změnách v Policii ČR i v Cizinecké a pohraniční policii v souvislosti s požadovaným snížením nákladů a s omezováním financí. Domníváme se, že avizovaná opatření vůbec neprospějí bezpečnosti a jistotám pro naše občany jak po stránce ochrany osob, tak po stránce ochrany majetku, protože z nich logicky vyplývá snižování počtu policistů a konec doplňování chybějících míst.

Chceme upozornit, že náš Šluknovský region má mnoho specifických stránek a bezpečnostní situaci v něm nelze hodnotit jen podle celostátních nebo krajských statistických údajů a každý podobný zásah může znamenat velmi nepříznivý dopad na situaci v něm. Nezaměstnanost zde totiž v průměru dosahuje až 20 % a vzhledem ke geografické poloze, dopravní dosažitelnosti i úrovni vzdělanosti lidí není naděje na podstatné zlepšení. Tento fakt vede k trvalému nárůstu kriminality, především ke krádežím, loupežím i přepadení. Soustřeďuje se tu stále více nepřizpůsobivých osob, které do naší oblasti přitahuje blízkost státní hranice a větší možnost nelegálního způsobu obživy.

Právě těsná blízkost státní hranice se SRN, která region obklopuje ze tří stran, nahrává těmto činnostem – převádění osob, krádežím, převozům automobilů přes zelenou hranici a podobně. Navíc zatím nesrovnatelný směnný kurs měn obou sousedících zemí vede k nelegálním výměnám peněz, černému obchodu a k prudkému nárůstu nabídky nezdaněného zboží mezi turisty ze SRN a vietnamskými obchodníky.

Všechny tyto jevy jsou starostům našeho regionu podrobně známy, protože se s nimi musejí ve své činnosti potýkat prakticky každý den. Proto nemohou přijmout organizační opatření státních orgánů, která oslabí sílu a operativnost místních policejních složek. Každý ze starostů může potvrdit, že uniformovaný příslušník police na ulici už jen svou přítomností budí respekt a vytváří bezpečnější atmosféru, což je velice důležité právě v této době, kdy roste nervozita obyčejných lidí ze ztráty nebo omezení jejich sociálních jistot, a naopak roste troufalost a agresivita pachatelů. Snížení počtu příslušníků policie, následně pak rušení tzv. malých obvodních oddělení a stálý nárůst administrativních činností, kterými se musejí policisté díky nedokonalé legislativě zabývat, nutně přinese další zostření bezpečnostní situace v obcích i na státní hranici. Přenášet tak zodpovědnost na obce a obecní nebo městskou policii nelze jednak z důvodu omezených zákonných pravomocí a jednak kvůli dalšímu nárůstu zátěže pro městské a obecní rozpočty.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska se na svém jednání dne 11. února 2005 rozhodlo zaslat Vám tento dopis

jako vyjádření záporného stanoviska

k avizované snaze přijmout omezující opatření, snížit počet příslušníků PČR sloužících přímo na ulicích, ke zvětšování jejich služebních obvodů, které by znamenalo snížení operativnosti a možnosti okamžitého zásahu v případě potřeby, stejně jako ke snaze omezovat výši finančních prostředků na činnost PČR a Pohraniční policie ČR, které by dále znamenalo zhoršení technické vybavenosti a zvětšení rozdílu mezi možnostmi policie a možnostmi pachatelů.

Členové Sdružení jsou přesvědčeni, že požadované úspory je nutno hledat v jiných kapitolách státního rozpočtu a ne tam, kde je naopak nutné prostředky a počty lidí navýšit. Stejně tak jsou přesvědčeni, že je nutné co nejrychleji dosáhnout legislativních změn, které pravomoci obou složek policie zvýší, dovolí urychlené postihy za porušování zákona a sníží administrativní zatížení řadových policistů.

Vážený pane náměstku, žádáme Vás, abyste naše stanovisko sdělil dalším kompetentním pracovníkům Vašeho rezortu a aby se stalo jedním z vážných podkladů při konečném rozhodování o další koncepci uspořádání Policie České republiky. Stejně tak Vás žádáme, abyste jej použil i jako možný argument pro zahájení legislativní iniciativy v této oblasti.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci s pozdravem

Ing. Milan Kořínek
předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
a starosta Šluknova

Tisk Tisk | E-mail E-mail