Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Projekt „Obdivuhodní senioři“ aneb Podpora aktivního života seniorů

Změnit postoj společnosti k seniorům, zlepšit přístup seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci a podpořit jejich aktivní život má za cíl projekt „Obdivuhodní senioři“, který v těchto dnech realizuje Dobrovolnické centrum, o.s., v Ústí nad Labem. To také připravuje celospolečenskou diskusi o nevyužitém potenciálu seniorů ve společenském životě. Diskuze by měla ukázat, jak velkým zdrojem znalostí a zkušeností senioři pro každou společnost jsou, a kromě toho by měla vést k zajištění vhodných podmínek pro vznik Rad a spolků seniorů a rozvoj smysluplných navazujících projektů a služeb pro seniory.
Již od prosince 2004 probíhá po celém Ústeckém kraji dotazníkový průzkum, skládající se ze tří typů dotazníků se stejným tématem „život seniorů ve společnosti“. Dotazníky jsou určeny pro tři skupiny obyvatelstva – pro širokou veřejnost, seniory a mládež. Dotazníky jsou vytvářeny dobrovolníky, partnery projektu a sociologem prof. Ing. Františkem Zichem, DrSc. z FSE UJEP, který je v květnu 2005 odborně vyhodnotí.
Na distribuci, sběru dat a mediálním zveřejnění dotazníků, ale částečně i na jejich vyhodnocování se podílí Dvougenerační dobrovolnický tým (DDT), složený z deseti juniorů a pěti seniorů. Ten také bude realizovat konkrétní aktivity pro seniory, o které projeví senioři zájem (např. besedy, sportovní setkání, kulturní akce aj.).
Průzkum „život seniorů ve společnosti“ je medializován nejen v novinách, ale i v rádiích a organizátoři chtějí oslovit i oblastní TV.
Výsledky tohoto průzkumu budou shrnuty a vydány v brožuře, jejíž součástí, kromě průběhu projektu a dosažených výsledků, bude i adresář seniorských spolků, nabídka modelů a podob Rad seniorů a přehled možností uplatnění seniorů v různých oblastech společenského života. Brožurka by měla být hodnotným a podnětným materiálem pro nasměrování dalších užitečných projektů pro cílovou skupinu seniorů.
Občané Ústeckého kraje se k problematice seniorů mohou vyjádřit vyplněním dotazníku, který je zveřejněn na www.dcul.cz, a jeho odesláním e-mailem do Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Jejich názor je pro realizátory projektu velice důležitý.
Projekt „Obdivuhodní senioři“ Dobrovolnického centra, o.s., v Ústí nad Labem, jehož partnery jsou Senior, o.s., v Ústí nad Labem a Regionální dobrovolnické centrum JEŠTĚD v Liberci, je zaměřen na Ústecký a Liberecký kraj. Finančně projekt zaštiťuje Evropská unie z programu Phare 2002.

Tisk Tisk | E-mail E-mail