Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nadace EURONISA rozdělila v Rumburku 31 tisíc korun

Šeky v hodnotě 15.500 korun získaly v úterý 29. března od Nadace Euronisa rumburská farní charita a šluknovské Dětské centrum Klokan. Tyto peníze získala nadace v loňském roce prostřednictvím sbírky „Pozvedněte slabé!“. Během měsíce června a prosince se v deseti městech Euroregionu Nisa podařilo vybrat celkem přes 506 tisíc korun. Vybraná částka pak byla rozdělena mezi 21 organizací. Smyslem této sbírky je pomoci získat místním neziskovým organizacím prostředky na svoji činnost.
Farní charita Rumburk použije darované peníze na realizaci projektu „Josífek“, což je předškolní zařízení pro znevýhodněné a handicapované děti. Z rukou ředitele nadace Ing. Aleše Rozkovce jej převzala ředitelka charity Zdena Ondrušová.
Druhý šek obdrželo občanské sdružení Teen Challenge na podporu Dětského centra Klokan ve Šluknově, které pomáhá dětem a mládeži ohroženým negativními jevy, například toxikománií, alkoholismem a kriminalitou. Tento šek převzala zástupkyně dětského centra Marcela Postlerová (viz foto). Hostitelem slavnostního setkání všech účastníků sbírky byl rumburský starosta Ing. Jaroslav Sykáček, který vyzdvihl práci všech, kteří svou prací pomáhají těm slabším a potřebnějším. Jeho poděkování bylo namířeno nejen směrem k Nadaci Euronisa, ale i ke studentům a dalším dobrovolníkům, kteří pomohli s realizací sbírky, a také k pracovníkům Farní charity v Rumburku a Teen Challenge ve Šluknově. „Města a obce a ani stát nikdy nebudou schopny pečovat o tyto skupiny lidí s takovým nasazením, hloubkou a profesionalitou, jako to dělají tyto dobrovolné organizace. Patří jim nejen mé uznání, ale i můj vřelý dík,“zakončil rumburský starosta svůj projev.
Nadace Euronisa oslavila v minulých dnech deset let své existence. Za tu dobu, prostřednictvím veřejných sbírek, získala částku 8 milionů korun a podpořila více než 400 projektů. Sbírka „Pozvedněte slabé“ byla zahájena již v roce 2003 a jejím cílem je pomoc týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem, zdravotně a mentálně postiženým osobám a starým a opuštěným lidem. Peníze od jednotlivých dárců vybírají do kasiček studenti středních škol, ale nově byla zavedena možnost zasílat dárcovské SMS ve prospěch sbírky v hodnotě 30 korun, a to ve formátu DMS EURONISA na číslo 87777.
Za svou práci a úspěchy byla v loňském roce Nadace Euronisa oceněna americkou nadací SKOLL Foundation.

Tisk Tisk | E-mail E-mail