Záchytné kotce města Rumburk

Tištěné noviny 07/2005 | 3. 6. 2005 | Nezařazené

V roce 2001 byl zahájen v areálu bývalých kasáren provoz záchytných kotců pro toulavá a opuštěná zvířata našeho výběžku, zpočátku ve velmi skromných poměrech. Během roku byl zdařile adaptován původní sklad vojenského materiálu. Zahrnuje 13 kotců pro psy včetně veterinárního, psí koupelnu, přípravnu krmiva, sklad, služební místnost ošetřovatelů s hygienickým zázemím.
Do konce roku 2002 bylo do pěstounské péče předáno 57 psů, několik z nich z okolních obcí. Vedoucí kotců byla ustanovena zakladatelka zařízení paní Ivana Schäferová, která zde pracovala do července 2003. Provoz zajišťoval od počátku do současnosti pan Petr Dvořák, kynolog, který pomáhá rovněž při odchytu bezprizorních psů ve městě Městské policii Rumburk. V tomto směru absolvoval odborný kurs.
V dalších letech sloužily kotce výlučně pro potřeby města Rumburk. Organizačně je řídí a spravuje odbor životního prostředí městského úřadu. V roce 2003 prošlo kotci 129, v loňském roce 128 psů. Průměrná délka pobytu se snížila ze 37 dní v roce 2003 na 20 dní v roce 2004, zejména díky zlepšujícímu se kontaktu zařízení s veřejností, která je o nabídce zvířat pravidelně informována na vývěskách. Poslední psí dáma z loňského příjmu nedávno našla svůj nový domov díky stránkám těchto novin. Občas zde čekají na nový domov i kočičky.
Veterinární péči zajišťuje pan MVDr. Svatopluk Horáček, během jeho dovolené provedla základní očkování několika obyvatel kotců i nová veterinární klinika v sousedství. Na podzim loňského roku nastoupila nová ošetřovatelka zařízení sl. Martina Mihulková. V témže období bylo vybudováno hra-zení dvora, které umožňuje volné předvádění psů. Tuto zakázku sponzorovala firma Uniles, a.s. Další firma, Jana Hrdličková – Oční optika s.r.o., přispěla na nákup krmiva a chovatelských pomůcek. Sponzorům patří velký dík. K příznivcům záchytných kotců patří řada dalších živnostníků, občanů i školáků, kterým srdečně děkujeme.
Ing. Josef Zibner

Najdete nás v areálu bývalých kasáren,
Královská ul., tel.: 776 637 273, p. Dvořák.
Hodiny pro veřejnost: po – pá 9-11, 17-18 hod., so, ne 8-9, 15-16 hod.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2005/06/03/zachytne-kotce-mesta-rumburk/