Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Přeshraniční knihovna“ – ojedinělý příklad přeshraniční spolupráce

Katalog regionální literatury měst Ebersbach, Neugersdorf, Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf, který systematicky zachycuje více jak 4000 knižních titulů regionálních vědomostí z knihoven a archívů z pěti příhraničních měst na české i německé straně, byl ve středu 13. dubna slavnostně představen odborné veřejnosti na seifhennersdorfské radnici.
Starostka Seifhennersdorfu a hostitelka v jedné osobě, paní Karin Bernd, poděkovala všem, kteří se svou prací na tvorbě katalogu podíleli. Byli to především vedoucí knihoven a muzeí všech pěti měst, ale i další kulturní pracovníci.
Původní myšlenka se zrodila v hlavě vášnivého knihovníka a současného kronikáře Seifhennersdorfu pana Paula Kirsche. Na něm nakonec spočinul i úkol celý projekt zrealizovat a tak, jak sám říká, se z jeho ne příliš rušného života důchodce přes noc stala naplno zaměstnaná osoba.
„Na české straně vznikla po roce 1945 významná literatura z oblasti dějin, kultury a hospodářství severních Čech. Tuto literaturu bude muset používat německý badatel při studiu témat přesahujících hranice; to ale předpokládá získání znalosti českého jazyka. Značný je však i zájem českých badatelů z oblasti regionální historie o fondy v německém jazyce.
Vytvoření mezinárodního katalogu fondů regionálně historické literatury v příhraniční oblasti Mandava – Spréva umožňuje všem zájemcům získat informace o těchto speciálních fondech,“ 
vysvětluje Paul Kirsch důvody, které vedly ke vzniku tohoto díla, které si získalo uznání i Státního odborného pracoviště pro knihovny v Drážďanech: „Tento katalog, obsahující odkazy na svazky regionální literatury z oblasti hospodářství, dějin, politiky, kultury, sportu, turistického ruchu, může být výbornou pomůckou k připomenutí a oživení symbiózy mezi Čechy a Němci, křesťany a Židy, která (na české straně) fungovala po celá staletí a byla zničena během jednoho strašného desetiletí.“
Tištěná podoba katalogu je jen první částí projektu. Jeho realizátoři chtějí totiž vytvořit i jeho internetovou verzi a distribuci i na CD nosičích. Zároveň jej chtějí doplnit o další informace z jiných míst, například z Andert – archívu v Ebersbachu nebo z muzea ve Varnsdorfu a v Ebersbachu.
Katalog regionální literatury měst Ebersbach, Neugersdorf, Rumburk, Seifhennersdorf a Varnsdorf je k dispozici čtenářům ve všech městských knihovnách a muzeích zainteresovaných měst.

candriko1

Ředitelka Městské knihovny Rumburk  Květoslava Cándriková si prohlíží nově vytištěný Katalog regionální literatury na seifhennersdorfské radnici. Foto gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail