Blíží se uzávěrka přijímání žádostí o příspěvky Nadace EURONISA

Tištěné noviny 08/2005 | 13. 6. 2005 | Nezařazené

V pondělí 25. dubna 2005 v 16 hodin dojde k ukončení přijímání žádostí o nadační příspěvky.
Prostředky k tomu určené pochází z benefičních akcí, výnosů Nadačního investičního fondu a darů sponzorů. Podporovány budou projekty v oblasti sociální a zdravotní, kulturní a vzdělávací. Předběžná částka k rozdělení je 500 tisíc korun. Podrobné podmínky, formulář žádosti a další informace obdrží zájemci na adrese Nadace EURONISA, Rumjancevova 3, 460 01 Liberec 1 nebo na internetových stránkách www.euronisa.cz. Žádat mohou neziskové organizace registrované na území České republiky a současně působící v Euroregionu Nisa. Vyloučeny jsou politická hnutí či strany a fyzické osoby.
Doporučujeme žadatelům, aby návrh projektu konzultovali s grantovým manažerem (kontakt: 485 251 953, e-mail: nadace@euronisa.cz).

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2005/06/13/blizi-se-uzaverka-prijimani-zadosti-o-prispevky-nadace-euronisa/