Základní škola Pastelka vyhrála svůj první boj a byla zařazena do sítě základních škol

Tištěné noviny 15/2005 | 9. 8. 2005 | Nezařazené

Neuvěřitelné se stalo pravdou. Základní škole Pastelka, která sídlí na Jiříkovské ulici v Rumburku, se podařilo vybojovat si své místo na slunci a získat od ministerstva školství povolení o zařazení do sítě základních škol. Pro Pastelku to znamená, že již oficiálně může zahájit svou činnost. Přitom ještě před několika málo dny vše bylo jinak, protože ministerští úředníci v prvním rozhodovacím kole vznik první soukromé základní školy v Rumburku a na Šluknovsku vůbec zamítli.
Ale ředitelka školy Mgr. Anna Jindrová a členové správní rady o.p.s. Pastelka se jen tak lehko nevzdávají, a když se jim podařilo již několikrát přesvědčit zastupitelstvo města Rumburku o smysluplnosti jejich projektu, pustili se s vervou i do ministerských úředníků a nakonec se jim podařilo přiklonit na svou stranu i je.
Pastelce tak již nic nestojí v cestě, aby již od prvního školního dne rozjela ojedinělý vzdělávací přeshraniční projekt s praktickou výukou německého jazyka žáků.
Tato malá školička je jako jediná v Ústeckém kraji součástí projektu Schkola Neisse – Nisa – Nysa, ve kterém spolupracuje osm škol z regionu Trojzemí, tedy z Čech, Německa a Polska. Tento projekt si získal v Evropě veliký respekt, protože podporuje nejen vzdělávání dětí v jazyce svého souseda, ale podporuje i partnerské vztahy mezi dětmi, jejich rodiči a v neposlední řadě i pracovníky škol. Tato spolupráce má velkou podporu na velvyslanectví v Praze i v Berlíně.
Žáci těchto škol se již od první třídy pravidelně setkávají při společném vyučování, které se střídavě koná v Čechách a v Německu, a jednou za rok pořádají společný týdenní pobyt mimo školu. Při těchto setkáních poznávají zvyklosti a způsob života svých kamarádů z druhé strany hranice a zdokonalují se v konverzaci v cizím jazyce.
Kromě toho je škola Pastelka oblíbená i pro svou bohatou mimoškolní zájmovou činnost, pro malý počet žáků ve třídách, který ji dává charakter rodinné školy, kde je čas a možnost individuálně se věnovat každému dítěti zvlášť, podporovat jeho výjimečné schopnosti a kvalitněji pomáhat při jeho případných nedostatcích a handicapech.
Základní škola Pastelka byla založena v minulém roce, kdy byla v rámci optimalizace školství v Rumburku zrušena Základní škola na Jiříkovské. Zájem rodičů o pokračování projektu českoněmecké výuky, který se již rok předtím úspěšně rozběhl, byl tak veliký, že si vznik Pastelky přímo vynutil. A rodiče dětí od svého neustoupili a vydrželi s podporou Pastelky i ve chvílích, kdy se zdálo, že je vše ztraceno.
„Drtivá většina rodičů nám zůstala věrná, a přestože se zdálo, že v září školu neotevřeme, nepřehlásili své děti do jiných škol a zůstali u nás,“ oceňuje podporu rodičů ředitelka školy Mgr. Anna Jindrová. V současné chvíli je do školy přihlášeno více jak padesát dětí ze sedmdesáti možných. „Myslím, že i tato věrnost byla velkým argumentem, který přesvědčil ministerské úředníky, že je smysluplné tuto školu podpořit a zařadit ji do sítě škol. A já jen mohu poděkovat všem těmto lidem za jejich podporu, důvěru a vytrvalost, díky které se nám podařilo dosáhnout našeho cíle,“ dodává Mgr. Anna Jindrová.
Přestože do poslední chvíle nebylo jasné, zda do „pastelkových lavic“ budou moci děti prvního září zasednout, škola byla na výuku připravená, včetně učebních osnov, naplánovaných potkávacích dnů s německými partnery, zájmových kroužků a dalších. Teď však nastává období o něco těžší – boj o přežití.
„V prvním roce dostaneme od státu dotaci pouze ve výši 60 % reálných nákladů a zbývajících přibližně 500 tisíc budeme muset sehnat z jiných zdrojů. Chystáme se oslovit evropské fondy, Ústecký kraj, ministerstva, věříme i v podporu města Rumburku,“ vypočítává Mgr. Jindrová, která již jen čeká na písemné potvrzení z ministerstva školství o jeho rozhodnutí, aby mohla rozjet další činnost.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2005/08/09/zakladni-skola-pastelka-vyhrala-svuj-prvni-boj-a-byla-zarazena-do-site-zakladnich-skol/