Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští policisté jsou letos v odhalování trestné činnosti úspěšnější než vloni

Vážení čtenáři, s přicházejícím podzimem bych vás chtěl seznámit se základními údaji o trestné činnosti a s dalšími údaji za letošních osm měsíců.
Statistické údaje charakterizují bezpečnostní situaci ve služebním Obvodě oddělení Policie ČR v Rumburku a lze také posoudit objem činnosti policie a její úspěšnost či neúspěšnost při objasňování trestné činnosti a odhalování pachatelů. Uvedené údaje jsou k dispozici s porovnáním se stejným obdobím roku 2004 a bylo jich dosaženo ve spolupráci s SKPV, pracoviště Rumburk (viz tabulka).
Dále jsme prováděli objasňování u 322 přestupků (v r. 2004 jich bylo 290), do výkonu trestu odnětí svobody bylo předáno 20 odsouzených, soudům jsme na dožádání předvedli 90 osob, 27 osob bylo vypátráno a také bylo vypátráno 5 motorových vozidel. Při dohledu na veřejný pořádek v obcích služebního obvodu bylo zjištěno 46 přestupků, které byly řešeny blokově a v souhrnné částce 20.500 Kč. V dopravě bylo zjištěno 592 spáchaných přestupků, za něž byly uloženy blokové pokuty ve výši 322 tisíc korun. V osmi případech byli policisté nuceni použít donucovacích prostředků dle zákona o PČR – jednalo se zejména o použití obušku, hmatů, chvatů a služebních pout.
Dále je nutno zmínit, že po zrušení Referátu cizinecké a pohraniční policie v Jiříkově dohází v této obci k nárůstu případů protiprávního jednání a průběžně přijímáme opatření k eliminaci této činnosti. Děkuji vám za pozornost, kterou jste shora uvedeným faktům věnovali. Po uplynutí letošního roku vás seznámím s celoročními údaji.
mjr. Ladislav Cink
Obvodní oddělení PČR Rumburk

2004                                                           2005
objasněno                                                objasněno
celkový nápad trestné činnosti              316  – 184  – 58,23 %                                   392 – 253 – 64,54 %
majetkové trestné činy                            169  – 51  – 30,18 %                                     187  – 66  – 35,29 %
krádeže vloupáním                                    52  – 18  – 34,62 %                                       63  – 22  – 34,92 %
krádeže motorových vozidel                     22  – 6  – 27,27 %                                         25  – 8  – 32,00 %
vloupání do motorových vozidel              33  – 4  – 12,12 %                                          51  – 13  – 25,49 %
vloupání do rekreačních chat                  13  – 8  – 61,54 %                                         12  – 3 – 25,00 %

Tisk Tisk | E-mail E-mail