Zámek ve Šluknově znovu ožívá

Tištěné noviny 22/2005 | 30. 11. 2005 | Nezařazené

Mezi zdi šluknovského zámku se pomalu vrací život a nejrušněji zde bude v posledních měsících tohoto roku. Městu se podařilo sehnat potřebné peníze na další dvě fáze rekonstrukce. Šluknovský zámek, který v roce 1986 vyhořel, se podařilo zachránit před úplnou devastací jen díky okamžité rekonstrukci střechy a opravám stropů. Ale také zamezením přístupu veřejnosti, takže se tato krásná budova naštěstí nestala útočištěm bezdomovců a zábavným parkem pro vandaly a pustošitele.
Peněz na celkovou rekonstrukci však nikdy nebylo najednou takové množství, aby se mohla oprava zámku realizovat v jednom zátahu, a tak muselo šluknovské zastupitelstvo přistoupit k několika následným krokům, které vedly k zahájení alespoň několika rekonstrukčních fází. První z nich je zajištění statiky celé stavby, která probíhá právě v těchto dnech. Na potřebných místech budou vyztuženy krovy, protože dnešní stavební předpisy vyžadují trochu jinou konstrukci vazby, než tomu bylo před lety. Pomocí mikropilotů budou zpevněny základy budovy, na některých místech budou vy-měněny odmrzlé a zvápenatělé hurdisky a obvod stavby bude svázán vyztužovacími táhly na zdech. Také v přízemí budou novou technikou vyztuženy stropní klenby. Výběrové řízení na realizaci této akce vyhrála společnost AZ sanace z Ústí nad Labem, která má s opravou památek nemalé zkušenosti. Tato část rekonstrukce bude stát 2,7 milionu korun a Ústecký kraj na ní přispěje v rámci své dotace částkou 1,65 milionu korun.
Další částí rekonstrukce, která probíhá souběžně se zajištěním statiky budovy, je stavební úprava přízemí. Tu provede firma STAMO s.r.o. z Děčína. Podle starosty města Ing. Milana Kořínka bude přízemí zámku upraveno tak, aby bylo možné vzniklé a upravené prostory používat pro potřeby města a veřejnosti. Nedokončený však zůstane strop vstupní haly, protože jsou na něm pod omítkou skryté původní malby a ty je třeba podle pokynů památkářů zrestaurovat a ochránit. Celý objekt bude vytápěn z nové moderní plynové kotelny, kvůli které bude v půdních prostorách vybudován nový komín. Tyto stavební úpravy si vyžádají 6,15 milionu korun, přičemž 3,5 milionu korun z toho činí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj Severozápadních Čech. Všechny tyto práce by měly být hotovy do konce tohoto roku.
Souběžně s rekonstrukcí budovy zámku probíhají rozsáhlé stavební práce v jeho okolí, které provádí firma Strabag Praha. Díky nim bude zámek připojen na nové inženýrské sítě, na centrální stoku a čističku odpadních vod, na plyn a vodu. Úpravami terénu dojde k rozšíření parkovacích míst v okolí zámku, zlepšení vzhledu celého okolí a vybudování autobusového terminálu, který přispěje ke zlepšení bezpečnosti chodců a cestujících ve městě a ke zkulturnění centra města. Práce budou trvat do poloviny příštího roku a vyžádají si 7,7 milionu korun.

sluknov1_0

Šluknovský zámek, renesanční stavbu s krásným parkem, dal postavit Arnošt ze Šlejnic ve 2. polovině 16. století. Roku 1986 zámek vyhořel.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2005/11/30/zamek-ve-sluknove-znovu-oziva/