Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Regionální sbírku Pozvedněte slabé podpořil i Stanislav Zindulka

Zimní část 3. ročníku regionální veřejné sbírky Pozvedněte slabé byla oficiálně zahájena v pondělí 28. listopadu v Liberci.
Tiskové konference, která se u této příležitosti konala v libereckém Grandhotelu Zlatý lev, se zúčastnil známý divadelní a filmový herec Stanislav Zindulka. Ten daroval již v letní části sbírky svůj honorář, který získal za hostování v libereckém Divadle F. X. Šaldy. Hlavním záměrem sbírky Nadace Euroregionu Nisa je podpořit slabé a bezmocné, kteří si zaslouží pozornost veřejnosti a přinejmenším i malou finanční pomoc. Veřejná sbírka je koncipována na více let a je prováděna po celé české části Euroregionu NISA (Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku). V minulých dvou ročnících této sbírky byla vybrána částka převyšující 900 tisíc korun a podpořeno bylo 32 neziskových organizací.
Účelem sbírky je pomáhat týraným, zneužívaným a zanedbaným dětem, zlepšovat a obohacovat život tělesně a mentálně postižených lidí a pomáhat starým, nemocným a opuštěným lidem v jejich každodenním životě.
Ze zimní části sbírky Pozvedněte slabé bude podpořeno i několik projektů na Šluknovsku. Patří mezi ně Salesiánské středisko mládeže v Rumburku, které dotaci využije na dovybavení střediska určeného pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin, a Klub rodičů a přátel speciálního pedagogického centra v Rumburku na zapojení zdravotně a mentálně postižených dětí do společnosti. Další peníze poplynou do Domova Svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou pro handicapované matky s dětmi, a to na projekt „Návrat radosti do života“. Fi-nanční dar z Nadace Euroregionu Nisa získá i T klub Krásná Lípa na projekt s „T klubem za poznáním“, který je určený pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, a také Agentura Pondělí ze Šluknova na vybavení a provoz nové terapeutické dílny určené pro zdravotně a mentálně postižené ze Šluknovska a Soukromá speciální škola G. Pelechové o. s. na vzdělávání handicapovaných žáků se speciálními potřebami, zejména na nákup učebních pomůcek.
Sbírka bude v prosinci probíhat na ulicích více než jedné desítky měst darováním do přenosných pokladniček. Dále je možné své příspěvky zasílat na účet HVB Bank 705 705 705/2700. Bližší informace na tel.: 604 473 478, 485 100 218 (Bc. Petr Dušák).

Tisk Tisk | E-mail E-mail