Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská „polygrafka“ proti AIDS

Již podruhé se studenti SOŠ a SOU polygrafického v Rumburku zapojili do osvětové a informační kampaně o HIV AIDS „Červená stužka“, spojené se sbírkou, která se koná vždy 1. prosince, v den světového boje proti AIDS.
Cílem akce je připomenut veřejnosti existenci AIDS, u studentů pak upevnit znalosti o viru HIV a nemoci AIDS a také získat od občanů finanční prostředky na provoz a preventivní aktivity Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Dům světla je jediné zařízení v ČR poskytující účinné rady a pomoc infikovaným virem HIV. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se zabývá poradenstvím, přednáškovou činností a dalšími projekty.
Tři dvojice studentů se statečně vydaly do boje nejen s nevlídným prosincovým počasím, ale mnohdy i s nezájmem a nepochopením a také se sebou samým. Kdo to nezkusil, jen těžko si dokáže představit, jak těžké je po celý den chodit ulicemi, oslovovat kolemjdoucí s prosbou o příspěvek, vysvětlovat účel sbírky a zachovat úsměv na tváři i v případě příkrého odmítnutí. Naštěstí byly všechny negativní zážit-ky převáženy lidmi, kteří neváhali a zakoupili si odznak se symbolem červené stužky. Že takových nebylo málo dokazuje úctyhodná částka 5.850 Kč, kterou se třem dvojicím studentů podařilo získat za jediný den.
Díky všem, kdo jste přispěli.
Bc. Lenka Obergruberová školní metodik prevence

Tisk Tisk | E-mail E-mail