Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mikulášovice oslaví 90. narozeniny

K devadesátému výročí povýšení Mikulášovic na město, které si mikulášovičtí připomenou 1. února, získá město významný dar, městský prapor.
Ten vytvořila heraldická kancelář Dauphin Stanislava Kacíka z Roudnice nad Labem a vzorem pro ni byl městský znak Mikulášovic.
„Vycházel jsem ze znaku města, a to tak, aby byla vlajka ve své podobě nezaměnitelná,“ vysvětluje Stanislav Kacík. Podle něho je mikulášovický městský znak ojedinělý zobrazením figury stříbrného komína v pravém poli znaku. „V české městské heraldice je zobrazení komína ve znaku ojedinělou a vzácnou skutečností,“ vysvětluje Stanislav Kacík. „Ještě zajímavější je to, že nad komínem je zobrazen lapač jisker, což je další ojedinělost. Podle toho by se dalo usuzovat, že se jedná o konkrétní komín v Mikulášovicích. Žádné jiné město v republice ve svém znaku komín nemá.“
Zobrazení komína ve znaku města má symbolizovat, že Mikulášovice byly až do roku 1916, kdy jim byl udělen statut města, nejprůmyslovější vesnicí tehdejšího Rakouska – Uherska.
Další figurou zobrazenou na znaku i na praporu města je meč, který podle Stanislava Kacíka měl symbolizovat loajalitu města k císaři a k Rakousku – Uhersku. „Byla to jakási úlitba tehdejšímu režimu a císaři a zároveň symbolizovala Mikulášovice jako nožířskou velmoc. Svým dílem se na výběru této figury podepsala i doba válečná, vždyť Mikulášovice byly povýšeny na město uprostřed první světové války.“ 
Obec Mikulášovice byla povýšena na město 1. února 1916 císařem Františkem Josefem I. a zároveň jí byl udělen městský znak.
Nový prapor města bude mikulášovickým předán při oslavách devadesátého výročí založení města, které se budou konat 1. února 2006 ve Slovanském domě.

mikulasovice1

Městský znak Mikulášovic tvoří modře a zlatě štěpený štít, v jehož pravém modrém poli se tyčí stříbrný tovární komín, po obou stranách provázený stylizovaným zlatým obilným klasem. V levém zlatém poli je vztyčený meč, jehož vzhůru obrácené ostří zdobí vavřínový věnec. Po obou stranách rukojeti je vepsán rozdělený letopočet 1916 v černých arabských cifrách. Na horním okraji štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Zakládací listina městského znaku je uložena na Městském úřadě v Mikulášovicích.

Tisk Tisk | E-mail E-mail