Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

ZŠ Pastelka získala finanční podporu svých projektů

Z prostředků Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa byl finančně podpořen „Projekt Schkola Rumburk – Oberland“.
Tento projekt získal ocenění proto, že vychází z potřeb regionálního rozvoje, je zaměřen na zvládnutí jazyka partnerské země jako předpokladu pro vzájemné dorozumění a jako výchozí bod pro mnohostranné mezilidské a kulturní aktivity. Finanční prostředky pomohou zajistit kvalitní přípravu a průběh pravidelných potkávacích dnů našich a německých dětí.
Finančně byl podpořen i projekt „Společná výuka plavání českých a německých žáků“. Tentokrát se uznání našeho záměru dostalo od Česko – německého fondu budoucnosti. Význam projektu je spatřován v tom, že se žáci setkávají a spolupracují v jiném než školním prostředí, upevňují si přátelství, která mají možnost navázat při pracovních setkáních.
Poděkování patří i paní Zuzaně Benediktové a její plavecké škole Delfín, která výuku dětí v dvojjazyčném prostředí umožnila.
Mgr. Anna Jindrová 
ředitelka školy

Tisk Tisk | E-mail E-mail