Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dočkáme se vysílání televize Nova do roku 2013?

Prudké zhoršení příjmu televizního signálu programu TV Nova v závěru minulého roku z vysílače Buková hora a další zhoršení od ledna tohoto roku, které postihlo i vysílání ČT, nenechalo klidné nejen diváky na Šluknovsku, ale také starosty měst a obcí tohoto regionu.

O tomto problému diskutovali již v prosinci na zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska a pověřili svého předsedu Ing. Milana Kořínka, starostu Šluknova, aby jednal s oběma televizemi, s Českým telekomunikačním úřadem a hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem o řešení tohoto problému.
„Žádám vás o pomoc při nápravě nepříznivého stavu a při zrychlení digitalizace televizního vysílání v našem regionu,“ píše ve svém dopise předseda sdružení Milan Kořínek hejtmanovi Ústeckého kraje a dodává, že zkušenosti starostů Šluknovska s řešením problémů jsou obvykle takové, že v první řadě se změny provedou tam, kde je to nejjednodušší – v tomto případě na rovinách a v oblastech s dobrým příjmem kolem Prahy – a teprve až v závěru přijdou na řadu oblasti, kde jsou problémy největší, tedy i Šluknovsko.
„Byli bychom rádi, kdyby se zastupitelé i úředníci Ústeckého kraje přičinili o to, aby lidé, kteří na Šluknovsku žijí, měli zajištěny základní podmínky pro život, které jim zaručují i zákonné předpisy, a nesnažili se náš krásný kraj kvůli špatným životním podmínkám opustit,“ píše se v dopise.
Hejtman Jiří Šulc obratem ruky požádal o urychlené řešení tohoto problému předsedu Rady Českého telekomunikačního úřadu Davida Stádníka. „Vzhledem ke skutečnosti, že se tento problém dotýká cca 18 obcí v Ústeckém kraji, považuji za nutné u Vás intervenovat jeho nápravu. Žádám Vás tedy o řešení tohoto problému a zároveň nabízím pomoc při hledání možného dotačního titulu z Evropské unie. Předesílám, že řešení pouze pomocí digitalizace televizního vysílání není v této oblasti východiskem,“ apeluje hejtman Jiří Šulc na Davida Stádníka.
Řešení tohoto problému je zatím v nedohlednu. Podle předsedy sdružení pro rozvoj Šluknovska Milana Kořínka jsou odpovědi ČTÚ a jednotlivých televizí na otázky týkající se zlepšení signálu TV Novy a ČT nejasné, nekonkrétní a vyhýbavé a většinou odkazují na přechod na digitální vysílání nebo na satelitní příjem.
Přes všechny těžkosti a neochotu zainteresovaných stran urychleně tento problém řešit se starostové Šluknovska nechtějí nechat odbýt a i nadále prosazují digitalizaci regionu v co nejkratším časovém horizontu, která by měla přispět k šíření kvalitního televizního signálu ve Šluknovském výběžku. Další jednání budou i nadále pokračovat.

Co je tedy příčinou zhoršení příjmu televizního signálu na Šluknovsku?
Na úvod je třeba předeslat, že tento problém netrápí jen diváky na Šluknovsku, ale téměř v celém pohraničí. Důvodem, podle Ing. Pavla Semence, pracovníka Českého telekomunikačního úřadu v Ústí nad Labem, je zhoršení příjmu programu TV Nova v některých oblastech severních Čech důsledkem zahájení digitálního rozhlasového vysílání T-DAB v Německu. „Po technické stránce je ale celá věc poněkud komplikovanější,“ tvrdí Pavel Semenec. V některých případech je zhoršení příjmu způsobeno přímo vysíláním šířeným z Německa, které napadá signál místních televizních vysílačů či převaděčů pracujících v III. televizním pásmu. Navíc v průběhu roku 2003 Český telekomunikační úřad v návaznosti na mezinárodní dohodu Wiesbaden 1995 ve spolupráci se společností České radiokomunikace a.s. začal postupně uvolňovat 12. televizní kanál na území České republiky, a to proto, aby bylo odstraněno vzájemné rušení mezi vysí-láním digitálního rozhlasu na území Německa a analogové televize v České republice. Nezbytnou součástí těchto prací byla úprava anténního systému vysílače Buková Hora za účelem snížení vyzařování směrem ke státní hranici s Německem. To také mělo za následek podstatné zhoršení či úplnou ztrátu příjmu programu TV Nova na 12. televizním kanálu v některých částech České republiky. „Bohužel se jedná o nevratný proces, neboť mezinárodní dohoda Wiesbaden 1995 vyčleňuje III. televizní pásmo (tedy včetně 12. kanálu) pro pozemní digitální rozhlas T-DAB a Česká republika je povinna zajistit, aby toto digitální vysílání v okolních státech nebylo negativně ovlivněno analogovým televizním vysíláním z našeho území,“ vysvětluje Pavel Semenec.

Lze tedy doufat ve zlepšení situace?
Podle všeho, za současné technické situace, ne. Pavel Semenec tvrdí, že je možné teoreticky nepříznivou situaci v některých oblastech zlepšit díky změnám primárního signálu některých televizních převaděčů. Na druhou stranu však uvádí, že podle informací, které Úřad obdržel od německé správy, dojde v průběhu letošního roku ke zvýšení výkonu některých německých vysílačů digitálního rozhlasu T-DAB a tím k ještě většímu zhoršení příjmu TV Nova.„Nepříznivá situace v příjmu TV Nova, kterou se v roce 2003 částečně podařilo pomocí různých technických opatření na straně ČR zmírnit, se tak může v budoucnu ještě prohloubit. Možnosti pro nová nápravná opatření ke zlepšení příjmu analogového televizního vysílání jsou přitom již v podstatě vyčerpány,“ dodává Pavel Semenec.

Existuje řešení?
Jediným řešením, které může přinést z dlouhodobého hlediska nerušený příjem TV Nova v postižených oblastech, je přechod na digitální televizní vysílání. „Bohužel v současné době nemůžeme poskytnout žádné bližší informace o termínu spuštění řádného pozemního digitálního vysílání na Šluknovsku,“ tvrdí Ing. Semenec a dodává, že Český telekomunikační úřad v rámci své kompetence již učinil všechna potřebná opatření, tedy že vydal příslušná oprávnění provozovatelům digitálních televizních sítí. Nyní již záleží jen na postupu dalších zainteresovaných stran, v jakém časovém horizontu zahájí digitální vysílání v oblasti Šluknovska. V případě TV Nova jsou k tomu kompetentní společnosti CET 21 spol. s r.o., která je držitelem licence k vysílání programu TV Nova, a RADIOKOMUNIKACE a.s., která provozuje příslušnou digitální televizní síť.

Kdy tedy na našich obrazovkách zazní znělka TV Nova?
Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v České republice po přechodu na digitální šíření televizního signálu bude analogové televizní vysílání definitivně ukončeno nejpozději k 31. 12. 2012 (pravděpodobně však již v roce 2009 či 2010), lze předpokládat, že i v této době bude Šluknovsko vybaveno digitálním vysíláním. V této době by se též měla TV Nova vrátit na naše obrazovky.

A co satelitní příjem signálu TV Nova?
V současné době nejsou úřadu známy žádné aktuální informace o plánovaném vysílání TV Nova přes satelit,“ upozorňuje Pavel Semenec. „Společnost CET 21 spol. s r.o. v minulosti mnohokrát opakovala, že o vstupu na satelit neuvažuje. Otázkou zůstává, jak se k této problematice postaví v souvislosti s dalším možným zhoršením příjmu TV Nova po zvýšení výkonu některých vysílačů T-DAB v Německu,“ dodává.

Může digitální signál přijímat každý?
„Vzhledem k tomu, že digitální televizní vysílání není možné přijímat na běžném televizním přijímači, bude muset každý zájemce o tento příjem modernizovat svoje přijímací zařízení. Jednou z možností je nákup nového digitálního televizního přijímače, jejichž nabídka na trhu je ale v současné době velmi omezená, druhou možností je pouze dokoupení tzv. Set Top Boxu ke stávajícímu přijímači. Set Top Box provádí samotný převod digitálního signálu do formy přijatelné pro běžné televizory (vzhledově se jedná o zařízení velmi podobné satelitnímu přijímači) a v současné době je na trhu dostupných mnoho modelů od různých výrobců v ceně řádově několika tisíc Kč. Lze ale předpokládat, že se vzrůstajícím zájmem o digitální příjem bude jejich cena klesat. Co se týká anténních systémů, v některých případech si budou moci občané ponechat stávající antény, v jiných případech budou muset instalovat nový anténní systém. Obecně ale platí, že digitální televizní vysílání neklade tak vysoké nároky na kvalitu anténního systému jako vysílání analogové,“ vysvětluje na závěr Pavel Semenec.

Tisk Tisk | E-mail E-mail