Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Komunitní centrum Českého Švýcarska nové možnosti pro nezaměstnané

Nové možnosti v Českém Švýcarsku - nové Komunitní centrum Českého Švýcarska je projekt města Krásné Lípy a jeho partnerů – Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, Agentury Pondělí a Úřadu práce v Děčíně, podpořeného z programu Iniciativy společenství EQUAL.
Nové možnosti, které projekt do našeho regionu přináší, jsou určeny především osobám, které se střetávají na trhu práce s diskriminací nebo s nerovným zacházením. Osoby ze znevýhodněných skupin (starší občané, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, osoby se zdravotním postižením a další) naleznou v Komunitním centru Českého Švýcarska celou řadu služeb, které jim pomohou ke zvýšení šance získat či si udržet zaměstnání.
Jednou z možností, kterou Komunitní centrum nabízí, je vzdělání. V loňském roce se vzdělávacích modulů Údržba zeleně, Výsadba zeleně, Stavební práce, Odpadové hospodářství a Údržba veřejných prostranství zúčastnilo celkem 28 klientů. Klienti během výuky získali nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti z jednotlivých oborů. Další vzdělávání bude zahájeno v březnu 2006. Každý klient, který projde ročním rekvalifikačním kurzem a úspěšně složí závěrečnou zkoušku, obdrží Osvědčení, které zvýší jeho šance na získání zaměstnání. Je to šance především pro osoby bez dostatečné kvalifikace, bez praxe v oboru nebo pro absolventy škol, kteří nemají potřebnou praxi požadovanou zaměstnavateli. Také maminky, které jsou na rodičovské dovolené, mají v Komunitním centru Českého Švýcarska možnost navštěvovat jednotlivé kurzy. Po dobu kurzu bude pro děti zajištěna služba Mateřské centrum, kdy se o děti postará vyškolená osoba.
Ke stávajícím pěti modulům se v dubnu připojí čtyři nové: Sportovní zařízení, Kultura a cestovní ruch, Sociální asistence a Volnočasové aktivity. „Všechny moduly jsou navrženy tak, aby se jejich účastníkům zvýšila šance nalézt práci právě v regionu Českého Švýcarska a jeho okolí,“ uvedla manažerka vzdělávání Mgr. Lucie Martínková. Sídlo Komunitního centra České Švýcarsko se nachází v suterénu Městské-ho úřadu v Krásné Lípě. Zájemci o podporu v oblastech souvisejících se zaměstnáváním mohou navštívit asistenty Agentury Pondělí, kteří jsou v Komunitním centru osobně přítomni každé pondělí od 9 do 17 hodin a středu od 14 do 17 hodin. Asistenti poskytují pomoc při hledání práce, sestavování životopisu, přípravě na jednání se zaměstnavatelem, v oblasti základních pracovněprávních vztahů, doprovázení na úřady, pomoc při vyplňování žádostí a formulářů a případně mohou doporučit další specializované služby v regionu. Asistenti také pomáhají zaměstnavatelům s informacemi o možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením s ohledem na platnou legislativu.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu České republiky.

Komunitní centrum Českého Švýcarska,
suterén Městského úřadu v Krásné Lípě,
každé pondělí od 9 do 17 hod.,
každou středu od 14 do 17 hod.

Tisk Tisk | E-mail E-mail