Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mše svatá připomněla 90. výročí povýšení Mikulášovic na město

Celý rok 2006 bude v Mikulášovicích zasvěcen oslavám 90. výročí povýšení této obce na město. Oslavy byly zahájeny již první únorový den slavnostním zasedáním mikulášovických občanů, o deset dní později následoval reprezentační ples města a druhou únorovou sobotu se pomyslně slavilo v místním kostele sv. Mikuláše. Tato monumentální stavba, o které se hovoří již v prvních zmínkách o Mikulášovicích, je dominantním místem, v minulosti místními obyvateli často navštěvovaném. Nyní již tento překrásný svatostánek tak hojně navštěvován není, přesto byly při slavnostní mši svaté, připomínající významné jubileum města, přední řady lavic plné. Mši svatou sloužil emeritní biskup monsignor Pavel Koukl PhDr. spolu s generálním vikářem monsignorem Karlem Havelkou a samozřejmě s místním duchovním Stanislavem Bochenekem. Oba významní představitelé litoměřické diecéze promlouvali k přítomným velice vřele a citlivě volili slova vlastní i jednotlivé kapitoly čtené ze Svaté knihy. Nedílnou součástí mše byl i překlad do německého jazyka, což rozhodně přivítali rodáci žijící dnes v sousedním Německu. Celou mší se linuly nádherné tóny liturgické hudby, kterou zahráli a zazpívali členové Vilémovského chrámového sboru a Mikulášovického pěveckého sboru. Mezi skladbami zazněla i „Mše D dur“ mikulášovického rodáka a učitele Antona Röslera.

Tisk Tisk | E-mail E-mail