Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sociální šatník pomáhá potřebným

Letos je velmi krutá zima a tak není divu, že leckterý bezdomovec nebo člověk v tísni navštíví F. CH. Rumburk, aby se tepleji oblékl či osprchoval. Bohužel nemáme sprchy, ale nabízíme klientům oblečení, boty, přikrývky i jiné potřebné věci. K tomuto účelu je zde zřízen Sociální šatník. Pro potřebné lidi vydává poukázky na ošacení Město Rumburk – Odbor sociálních a zdravotních věcí, Agentura Pondělí, K-Centrum a F. CH. Rumburk. Po předložení poukázky dostává rodina nebo jednotlivec oblečení zdarma. Letos bylo obdarováno na základě poukázek již 12 bezdomovců a 12 sociálních rodin, celkem bylo vydáno oblečení pro 50 osob. Máte-li v úmyslu změnit svůj šatník, tepleji se obléci, nebo se rozhodnete darovat část svého oblečení na charitu, můžete nás navštívit. Jsme tady pro Vás. Věřte, darované věci hřejí dvakrát a mnohdy i potěší.
Navíc jsou přebytky a vyžádané věci pravidelně zasílány do střediska v Úpici, odkud pokračují dál do postižených oblastí jak u nás, tak v zahraničí. Z některého oblečení se vyrábí i přikrývky. Tím chceme říci, že vše darované má svůj cíl.
Naleznete nás ve dvoře Městské policie Rumburk naproti gymnáziu. Pro veřejnost je Sociální šatník otevřen každé úterý a čtvrtek vždy od 13 do 16 hodin. Předat darované věci můžete kdykoliv v pracovní dny vedoucí šatníku paní Pavle Nekudové, nebo v kanceláři F. CH. Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za velikou pomoc všem, kteří darují nejen oblečení, obuv, hračky, ale i třeba nádobí. Rovněž velký dík patří všem dobrovolnicím, které se léta podílely na chodu šatníku, i těm, kteří tuto štafetu převzaly po nich. Je to velmi náročná a obětavá práce, kterou dlouhodobě vykonávala především paní Vlasáková, Hejtmánková, Kružíková a Holubová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail