V Krásné Lípě bylo slavnostně otevřeno nové Komunitní centrum

Tištěné noviny 05/2006 | 20. 3. 2006 | Nezařazené

Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným osobám získat uplatnění na trhu práce, zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin a podpora jejich dalšího vzdělávání jsou jen některé z priorit nového Komunitního centra Českého Švýcarska, které bylo ve středu 1. března slavnostně otevřeno v budově Městského úřadu v Krásné Lípě.
Toto centrum nabídne lidem, kteří hledají delší dobu práci, možnost vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, pracovníci centra pomohou klientům s výběrem a hledáním vhodného zaměstnání a v počítačovém centru budou mít klienti možnost využívat internet a nebo si napsat žádost o zaměstnání. Kromě toho zde budou poskytovány stejné služby maminkám i tatínkům na rodičovské dovolené, které navštěvují Mateřské centrum Beruška. Podnikatelské centrum, které by mělo nabídnout poradenskou činnost drobným a středním podnikatelům, bude v rámci komunitního centra zprovozněno do konce letošního roku. Jeho další aktivity se však budou konkretizovat v průběhu příštích dvou let. Plánuje se i otevření počítačových a jazykových kurzů.
Již dnes v Komunitním centru probíhá pět vzdělávacích modulů a v nejbližší době k nim přibudou další čtyři, díky kterým by se zájemci měli vzdělávat například v oblastech výsadby a údržby zeleně a veřejných prostranství, v oblasti stavebních prací a odpadového hospodářství. Kurzy budou jednoroční a jejich součástí bude teoretická i praktická výuka. Již teď má o služby Komunitního centra zájem téměř padesát lidí, ale pracovníci centra počítají, že budou moci uspokojit zájem téměř 180 osob.
„Služby Komunitního centra však nejsou určeny jen občanům Krásné Lípy, nebo osobám národnostních menšin, ale všem, kteří o ně projeví zájem,“ zdůrazňuje místostarostka Krásné Lípy Hana Volfová, která stála u zrodu této iniciativy. „V našem městě je více než dvacetiprocentní nezaměstnanost a naším cílem je pomáhat lidem, kteří chtějí pracovat, uplatnit se na trhu práce, zvyšovat si kvalifikaci a tím i životní úroveň svou i svých rodin,“ dodává Hana Volfová.
Vznik Komunitního centra Českého Švýcarska ocenil i starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart: „V našem městě realizujeme ročně mnoho projektů, které mají přispět k pohodlí a kvalitnímu životu našich občanů. Stavíme nové byty pro mladé rodiny i pro seniory, budujeme kulturní a sportovní zařízení a další. Ale projekt Komunitního centra je prvním z těch, který si klade za cíl všechny naše dosavadní aktivity naplnit životem. Klade si za cíl dlouhodobě pracovat s lidmi a to je velice těžké, ale o to víc záslužné a o to víc zapotřebí.“
Komunitní centrum Českého Švýcarska je financováno z programu Iniciativy společenství Equal, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a podpora zaměstnatelnosti ve všech zemích Evropské unie a díky dotaci Evropské unie je téměř čtyřletý projekt realizován. Partnery projektu Komunitního centra Českého Švýcarska jsou Město Krásná Lípa, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Agentura Pondělí, o. s. a Úřad práce Děčín, zastoupený pobočkou v Rumburku.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2006/03/20/v-krasne-lipe-bylo-slavnostne-otevreno-nove-komunitni-centrum/