V Rumburku předáno téměř třicet tisíc ze sbírky „Pozvedněte slabé!“

Tištěné noviny 05/2006 | 20. 3. 2006 | Nezařazené

Výtěžek 3. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, která proběhla koncem roku v Rumburku, byl předán za přítomnosti starosty města Ing. Jaroslava Sykáčka ve středu 1. března dvěma organizacím. Prvním příjemcem výtěžku se stalo Salesiánské středisko mládeže, za které šek převzal zástupce ředitele Bc. Michal Barák. Darovanou částku 13.300 Kč použijí na dovybavení střediska určeného pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin. PaedDr. Jana Veselá, předsedkyně občanského sdružení Klub rodičů a přátel speciálně pedagogického centra v Rumburku, obdržela druhý šek, a to na 16.600 Kč. Za tyto prostředky dojde k zapojování zdravotně a mentálně postižených dětí do společnosti. Velkou zásluhu na rumburském výtěžku sbírky měli dobrovolníci z řad studentů Střední zdravotnické školy Rumburk, SOU polygrafického a Gymnázia Rumburk.
Nadace EURONISA ukončila v prosinci 2005 třetí ročník sbírky „Pozvedněte slabé!“. V něm se podařilo vybrat v patnácti městech Euroregionu Nisa celkem přes 656 tisíc korun. Souhrnně se podpoří 36 neziskových organizací. Finanční prostředky získané ve zbylých dvanácti městech budou rozděleny do dubna 2006.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2006/03/20/v-rumburku-predano-temer-tricet-tisic-ze-sbirky-%e2%80%9epozvednete-slabe%e2%80%9c/