Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Město Rumburk podpořilo farní charitu stotisícovou půjčkou

Současná dotační politika státu i Ústeckého kraje dostává na začátku roku do ekonomických potíží řadu nezisko-vých organizací. Jednou z nich je i Farní charita Rumburk, které by první dotace na její činnost měly přijít od státu až ve druhém čtvrtletí roku, od kraje až ve druhém pololetí. Do té doby nemá charita z čeho hospodařit.
Proto opět, jako již v loňském roce, požádala o pomoc Zastupitelstvo města Rumburku. To drtivou většinou hla-sů schválilo půjčku ve výši jednoho sta tisíc korun pro tuto charitativní organizaci na překlenutí dočasné finanční nouze. Farní charita Rumburk splatí půjčku do října tohoto roku.
Hlavní náplní Farní charity Rumburk je práce s ohroženou mládeží, především z romské komunity, a snaha o její sociální začlenění a pozitivní změnu jejího životního stylu.
Dětské centrum „Josífek“ je určeno dětem předškolního věku ze sociálně slabých rodin a dětem s motorickým, mentálním či kombinovaným handicapem. Pomoc Farní charity Rumburk je určena i dospělým lidem, například služeb a možností sociálního šatníku využívají nejen bezdomovci, ale i lidé sociálně slabší. Cílem charitní poradny, která je dalším projektem farní charity, je umožnit lidem řešit jejich nepříznivé životní situace, do kterých se vlivem okolností dostali, a to na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a diskrétnosti. Jen v uplynulém roce řešili pracovníci Charitní poradny více jak tři sta případů, ve kterých se na ně lidé nejčastěji obraceli se žádostí o pomoc při řešení pracovněprávních vztahů, vymáhání dlužných mezd, majetkoprávních vztahů, ale i s problémy z oblasti rodinného práva nebo domácího násilí.

***

Farní charita Rumburk byla zřízena 1. června 1999 biskupem litoměřické diecéze Mons. ThDr. Josefem Kouklem. Až do 31. srpna 2005 byla její ředitelkou paní Zdeňka Ondrušová. Od 1. září minulého roku zastává tuto funkci paní Martina Škodová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail