Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk bojuje o nižší ceny tepla

V lednu obdrželo Město Rumburk i SRAS vyúčtování tepla a TUV (teplé užitkové vody) za rok 2005 od společnosti Teplo Rumburk, s.r.o.
A stejně jako v minulých letech i letos Město Rumburk toto vyúčtování odmítá. Podle starosty Rumburku Ing. Sykáčka, který o celé záležitosti informoval městské zastupitele, toto vyúčtování opět neakceptuje ani regulační vzorec, který je stanoven Kupní smlouvou, a ani neakceptuje městem rozporované přípojné výkony. To znamená, že společnost Teplo Rumburk, s.r.o. opět požaduje po městu zaplatit u ZŠ Tyršova příkon 650 kW místo 391 kW, u kina Marx, ke kterému ani nevede žádná přípojka s teplem a teplou vodou, si společnost účtuje platby za příkon 115 kW a u plaveckého bazénu 1050 kW místo 878 kW.
Navíc, vzhledem k příznivému kurzu koruny vůči Euru a při nízké míře inflace by základní cena za teplo a TUV při použití správného regulačního vzorce byla nižší a tudíž pro město výhodnější.
Společnost Teplo Rumburk, s.r.o. požaduje po Rumburku zaplacení částky 10.980.002 korun. Město Rumburk však podle svých výpočtů, za použití regulačního vzorce, došlo k částce 10.733.902 Kč a po odečtu ceny za kino Marx, plavecký bazén a ZŠ Tyršova se celková částka snížila až na 10.002.474 korun. Odečteme-li od částky požadované od společnosti Teplo Rumburk, s.r.o. to, co bylo zaplaceno na měsíčních zálohách, vyjde nám dlužná částka 977.528,- Kč. A to je částka, kterou Město Rumburk odmítá společnosti zaplatit.
Více jak dvě stě tisíc korun z této částky připadá na správu bytů a tuto částku by museli zaplatit nájemníci bytů, což město Rumburk zásadně odmítá. Naopak SRAS, podle výpočtů města, na zálohách přeplatil více jak 11 tisíc korun, které by měla společnost Teplo Rumburk, s.r.o. SRASU vrátit.
Zastupitelstvo města Rumburka proto odmítlo uznat předložené vyúčtování společností Teplo Rumburk, s.r.o. za rok 2005 a požádalo o vystavení nového a upraveného vyúčtování. To by mělo být vypočítáno v souladu s kupními smlouvami s použitím regulačního vzorce a měly by v něm být akceptovány městem vypočítané ceny u rozporovaných přípojných výkonů u plaveckého bazénu, kina Marx a ZŠ Tyršova.

Tisk Tisk | E-mail E-mail