Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2006

Město Rumburk bude v tomto roce hospodařit s rekordním rozpočtem ve výši téměř 265 milionů korun. Rozhodlo o tom na základě předloženého návrhu rozpočtu Zastupitelstvo města Rumburku na svém posledním zasedání.
Podle místostarosty Darka Švába, který návrh rozpočtu zastupitelům předkládal, je celkový rozpočet vyrovnaný, a to navzdory značnému množství finančně náročných investičních akcí, které budou letos v Rumburku probíhat.
Největší z nich je dokončení rekonstrukce domu kultury, která má být v tomto roce opět částečně financována ze státního rozpočtu, a to částkou 15 milionů korun, a dále pak ve výši cca 20 milionů korun z rozpočtu města. Kromě toho i nadále budou pokračovat rekonstrukce školských zařízení, a to v MŠ Sukova, Krásnolipská a V. Kováře a ZŠ U Nemocnice.
Na tyto akce je již připravena projektová dokumentace a již byly podány žádosti o dotace. V rozpočtu se také počítá s financováním projektových dokumentací na rekonstrukci škvárového hřiště na letním stadionu a na úpravu strojovny a chladicích technologií na zimním stadionu. Projektové dokumentace na tyto akce by měly být vypracovány ještě v tomto roce a na rok příští by mělo být požádáno o dotace na realizaci těchto záměrů,“ dodává místostarosta Darek Šváb.
Kromě těchto akcí čekají Rumburk rozsáhlé rekonstrukce dopravních staveb v Rumburku. „Jsou to nové komunikační průtahy městem a odstavné plochy a na ně navazující chodníky a veřejné osvětlení. Největší akcí v této oblasti, která se uskuteční ještě v tomto roce, je rekonstrukce pěší zóny. Ta si vyžádá přibližně deset milionů korun. A začít se stavbou by se mělo již v prvních dnech po Velikonocích,“ vysvětluje Darek Šváb.
Ve spolupráci s Ústeckým krajem připravuje Rumburk rekonstrukci silničního průtahu městem, včetně rekonstrukce mostu na Pražské ulici. Zde již je vypracována projektová dokumentace a připraveno finanční krytí. V současné době se jen čeká na výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce mostu na Pražské ulici, které vyhlásil Ústecký kraj a která odstartuje celou rekonstrukci silničního průtahu města. Zkvalitnit průjezd městem by měly i dvě nové kruhové a jedna světelná křižovatka. Do konce tohoto roku by rekonstrukce průtahu městem měla být připravena projekčně a je možné, že již koncem roku se začne se samotnou realizací.
Město Rumburk klade velký důraz na zlepšování bytového a nebytového fondu města. V letošním roce se počítá s novým opláštěním a zateplením panelových domů č.p. 200 a 242 v ul. Na Valech. Již v minulém roce investovalo město značné peníze do rekonstrukcí oken a vstupních prostor těchto domů.
Největší infrastrukturální připravovanou akcí je projekt vodovodů a kanalizací do Fondu soudržnosti EU. Jen na území Rumburku bude proinvestováno téměř 150 milionů korun. Celkově však tento projekt předpokládá více jak miliardovou investici.
V letošním roce by výdaje města Rumburku měly činit téměř 265 milionů korun. Se stejnou částkou se počítá i v oblasti příjmů. Ty by měly být doplněny, kromě běžných příjmů, i čtyřiceti miliony korun z prodeje nemovitého majetku města, a dále částkou 3,4 miliony korun prodeje plynovodu SČP v rámci akce NISA – plynofikace pohraničí. Další peníze by měly městu plynout z dotací i ze státního a krajského rozpočtu.
Ze schváleného rozpočtu vyplývá, že město Rumburk v tomto roce splácí již jen jeden investiční úvěr. „Nadále dochází k výraznému klesání úvěrového zatížení městského rozpočtu,“ vysvětluje Darek Šváb a zdůrazňuje, že i výše dluhové služby města poklesla v roce 2005 ze šesti na pouhá čtyři procenta. „V porovnání se stavem v celé republice, ale i v okolních městech, je tato hodnota velmi nízká a v porovnání s celkovým objemem investic i velice příznivá,“ dodává Darek Šváb.
Ze svého rozpočtu darovalo město několikamilionové dotace i dalším subjektům působícím ve městě. Největší dotace, a to ve výši 5,5 milionů korun, obdržela 1. Zdravotní Rumburk, a.s. na modernizaci zdravotnické techniky. Další peníze pomohou rumburskému K-centru pro drogově závislé, Římskokatolické charitě Rumburk, která dotaci použije na opravu kostela sv. Bartoloměje, a Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Rumburku na opravu kostela na Krásnolipské ulici. Dalších 150 tisíc korun poskytne město ze svého rozpočtu Nadačnímu fondu Šťastné stáří při Domově důchodců ve Filipově, které budou použity na zvýšení úrovně života jeho obyvatel.

Tisk Tisk | E-mail E-mail