Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Další dohoda o mezinárodní spolupráci se saskou policií byla podepsána

V Děčíně byla v úterý 23. května podepsána mezinárodní dohoda o spolupráci mezi Policejním ředitelstvím Horní Polabí-Východní Krušnohoří (spolková země Sasko) a Okresním ředitelstvím Policie ČR Děčín. Tato dohoda se opírá o mezinárodní smlouvy o spolupráci policejních orgánů v příhraničních oblastech a její snahou je prohloubit spolupráci policií obou zemí při zvyšování pocitu bezpečí občanů v příhraničí, konkrétně v oblasti Česko-saského Švýcarska.
Cílem projektu, kromě nácviku policejních akcí, je především stálá a cí-lená výměna informací a zkušeností z policejních situací a rozšiřování a prohlubování znalostí obou právních systémů, které mají přispět ke zvládání větších policejních akcí v souvislosti s přeshraničním pátráním, případně vyhledáváním pohřešovaných osob. Zároveň se uskuteční společné cvičení policejních složek obou zemí a jeho vyhodnocení za účasti médií. Všechna tato opatření vytvoří základy ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v příhraničním regionu. Tento projekt je součástí iniciativy INTERREG III.

Tisk Tisk | E-mail E-mail