Další dohoda o mezinárodní spolupráci se saskou policií byla podepsána

Tištěné noviny 11/2006 | 12. 6. 2006 | Nezařazené

V Děčíně byla v úterý 23. května podepsána mezinárodní dohoda o spolupráci mezi Policejním ředitelstvím Horní Polabí-Východní Krušnohoří (spolková země Sasko) a Okresním ředitelstvím Policie ČR Děčín. Tato dohoda se opírá o mezinárodní smlouvy o spolupráci policejních orgánů v příhraničních oblastech a její snahou je prohloubit spolupráci policií obou zemí při zvyšování pocitu bezpečí občanů v příhraničí, konkrétně v oblasti Česko-saského Švýcarska.
Cílem projektu, kromě nácviku policejních akcí, je především stálá a cí-lená výměna informací a zkušeností z policejních situací a rozšiřování a prohlubování znalostí obou právních systémů, které mají přispět ke zvládání větších policejních akcí v souvislosti s přeshraničním pátráním, případně vyhledáváním pohřešovaných osob. Zároveň se uskuteční společné cvičení policejních složek obou zemí a jeho vyhodnocení za účasti médií. Všechna tato opatření vytvoří základy ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v příhraničním regionu. Tento projekt je součástí iniciativy INTERREG III.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: https://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: https://archivrn.rumburk.cz/2006/06/12/dalsi-dohoda-o-mezinarodni-spolupraci-se-saskou-policii-byla-podepsana/